Podsumowanie realizacji projektu pt.: Miejsca pamięci: dziedzictwo pamięci – pamięć dziedzictwa
Wiadomość, opublikowana 29-03-2016

Minęły już ponad trzy lata (od października 2012r.) realizacji projektu pt.: „Miejsca pamięci: dziedzictwo pamięci – pamięć dziedzictwa” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w ramach Programu Grantów Strategicznych. Wnioskodawcą i koordynatorem projektu z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był prof. Jaromir Jeszke, który kieruje Międzywydziałową Pracownią Pytań Granicznych UAM, a od lat zajmuje się komunikacją społeczną i międzykulturową.

Projekt ten stanowi kontynuację poprzednich badań i wieloletniej współpracy z partnerami ze Słowacji, Czech i Węgier.

Kilkunastoosobowy zespół badawczy podzielony był na narodowe grupy robocze, których liderami byli:

  • prof. Violetta Julkowska – przewodnicząca grupy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
    w Poznaniu
  • dr Maria Tonkova – przewodnicząca grupy Comenius University w Bratysławie
  • prof. Zdenĕk Beneś- przewodniczący grupy Charles University w Pradze
  • prof. Ivan Halász – przewodniczący grupy Saint Adalbert Foundation  for the Research of Central and Eastern Europe z węgierskiego Esztergom.

Koncepcję projektu i zaplanowane w nim działania badawcze skoncentrowano wokół bardzo istotnego we współczesnej Europie problemu narodowego dziedzictwa i miejsc zbiorowej pamięci, które dla jednych są fundamentem tożsamości, dumy i wspólnych więzi, a dla innych mogą być symbolem zdrady czy martyrologii. W ramach projektu podjęto próbę stworzenia swoistej mapy miejsc pamięci w krajach uczestników i odpowiedzi na pytanie,
czy mogą one wpływać na wzajemne relacje ich mieszkańców. Badaniami objęto głównie mieszkańców pograniczy kulturowych krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Postępy realizacji projektu i skuteczność zastosowanych metod badawczych konfrontowano w trakcie kilkudniowych seminariów roboczych w Dobczycach k. Krakowa w październiku 2013 roku i rok później w polskim Cieszynie. Ostatnie spotkanie podsumowujące efekty prowadzonych badań odbyło się w dniach 3-5 grudnia 2015r. na zaproszenie Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, w gościnnych progach węgierskiego Instytutu Balassiego, który ma siedzibę także w pięknej stolicy Słowacji. Wszystkie zespoły badawcze miały okazję zaprezentować wyniki swej pracy, które niekiedy zaskakiwały, przez co jeszcze bardziej motywują do kontynuacji badań. Dzięki długoletnim kontaktom, które ułatwiały wzajemne zrozumienie, wśród naukowców panowała świetna atmosfera i ożywione dyskusje.
Naszymi badaniami zainteresowali się także naukowcy ze Słowenii, czego wyrazem było zaproszenie uczestników seminarium do ambasady tego kraju zlokalizowanej opodal miejsca obrad. Przedświąteczny nastrój ulic i placów Bratysławy sprzyjał podsumowaniom i snuciu planów przyszłej współpracy.

Dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego możliwe było wykonanie znaczących prac badawczych, które stały się podstawą publikacji pt.: „Dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamięci” w ramach czasopisma Historia@Teoria i posłużą jeszcze wielu opracowaniom oraz będą podstawą kolejnych projektów.

Z punktu widzenia administrowania projektem można stwierdzić, że wielkość wsparcia Funduszu i wkładu własnego partnerów, stanowiły wystarczającą bazę finansową do wykonania zaplanowanych badań, spotkań roboczych, strony internetowej (http://www.memory-heritage.amu.edu.pl) oraz tłumaczeń materiałów i publikacji podsumowującej osiągnięte rezultaty. Elastyczny model zarządzania i życzliwe podejście ze strony Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ułatwiło realizację założonych celów zgodnie z budżetem projektu.

Więcej informacji na stronach internetowych:
http://visegradfund.org/home/http://www.memory-heritage.amu.edu.pl

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.