Fulbright Specialist Award 2016/2017
Wiadomość, opublikowana 31-03-2016

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs w ramach Programu Fulbright Specialist na przyjazdy w roku akademickim 2016/17.

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu specjalistom, na prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i/lub badawczej w polskich jednostkach naukowych, instytucjach kulturalnych lub oświatowych, z dziedzin takich jak:

Administracja Publiczna
Prawo
Antropologia Rozwiązywanie Konfliktów
Archeologia
Socjologia
Bibliotekoznawstwo
Studia Amerykanistyczne
Dziennikarstwo Urbanistyka
Ekonomia Zarządzanie
Edukacja Zdrowie Publiczne
Informatyka Nauki Biologiczne
Lingwistyka Stosowana
Nauki Chemiczne
Nauki Polityczne
Nauki Matematyczne
Nauki Rolnicze
Nauki Fizyczne
Ochrona Środowiska
Nauki Inżynieryjne

zaś czas trwania stypendium: od min. 14 do max. 42 dni.

Kryteria formalne:
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
a) są obywatelami amerykańskimi (posiadanie zielonej karty nie uprawnia do aplikowania o stypendium);
b) są wpisane do listy specjalistów administrowanej przez CIES (tzw. Roster).
Finansowanie:
W ramach grantu finansowane są koszty przylotu do Polski oraz stypendium amerykańskiego specjalisty.
Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia:
- kosztów zakwaterowania stypendysty
- kosztów wyżywienia stypendysty
- kosztów podróży krajowych stypendysty
Do wniosku należy dołączyć kosztorys pobytu stypendysty w Polsce!
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
* złożenie przez kandydata aplikacji do systemu (tzw. Roster) za pośrednictwem CIES;
* złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego (dokument w załączniku) w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wydrukowany oraz podpisany, na ostatniej stronie, przez władze instytucji zapraszające (Dziekana Wydziału), wniosek zgłoszeniowy wraz z kosztorysem należy przesłać na mój adres mailowy oraz adres Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (anna.musiaka-ostrowska@fulbright.edu.pl) przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 4 w Warszawie do 15 kwietnia 2016 roku.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-specialist-program/

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.