Trwa nabór wniosków w ramach programu PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wiadomość, opublikowana 07-04-2016

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym: działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów:

– tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,

– dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły.

Tworzenie nowych kierunków i ich realizacja oparte są na kompetencjach merytorycznych uczelni i ma na celu dostosowanie do aktualnych potrzeby społeczno-gospodarczych. Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych odbywa się w ramach istniejącego kierunku. Ponoszenie kosztów związanych z tymi działaniami musi odbywać się w zgodzie z ww. postanowieniami. Projekt musi obejmować swym  działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.   

Przyjęty przedłużony okres naboru wniosków ma zapewnić możliwość spełnienia kryterium dostępu, zgodnie z którym składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

Szczegółowych informacji na temat konkursu uzyskają Państwo na stronie:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.