Międzynarodowa Szkoła Letnia nad Bajkałem
Wiadomość, opublikowana 05-09-2016

W dniach 22-29 sierpnia 2016 r. w ośrodku Togot nad Bajkałem odbyła się kolejna (IX) edycja polsko-rosyjskiej letniej szkoły prawno-humanistycznej, pt. „Prawo i etyka w globalnym społeczeństwie ryzyka” („Law and Ethics in the Global Risk Society”). Przedsięwzięcie jest efektem współpracy trzech uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Państwowego Uniwersytetu w Irkucku (IGU) oraz Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (SPbGU) i stanowi cykliczne wydarzenie. Językami roboczymi szkoły były język rosyjski oraz język angielski.

Udział w tegorocznej szkole wzięli pracownicy nauki oraz 34 studentów i doktorantów z trzech współpracujących uniwersytetów. Z ramienia UAM udział wzięło 11 studentów, w tym 4 doktorantów, a także Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, współorganizator i opiekun naukowy szkoły prof. dr hab. Leopold Moskwa oraz kierownik studiów niestacjonarnych na kierunku administracja prof. dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska. Komitet organizacyjny reprezentowała również mgr Aleksandra Rytelewska.

Szkoła podzielona została na dwie części: część naukową (odbywającą się w ośrodku Togot nad Bajkałem) oraz część integracyjno-poznawczą (odbywającą się także w Irkucku). Uroczyste otwarcie szkoły letniej nastąpiło 22 sierpnia 2016 r. Gości przywitał Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Krzysztof Krasowski oraz prof. dr hab. Leopold Moskwa. Następnie głos zabrali profesor Aleksander Nowikow z Katedry prawa cywilnego SPbGU, profesor Dimitrij Szornikow - kierownik Katedry prawa międzynarodowego i prawa porównawczego IGU oraz Nina Bułanowa – kierownik Departamentu programów międzynarodowych Instytutu Prawa IGU. Otwarcie szkoły uświetnił wykład inauguracyjny profesora Dimitrija Szornikowa pt: „Prawo i etyka we współczesnym społeczeństwie: quo vadis?”, w którym Autor podkreślił znaczenie i aktualność wybranej tematyki oraz wskazał na doniosłość oraz wagę międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Bezpośrednio po otwarciu szkoły letniej rozpoczęły się merytoryczne wystąpienia wszystkich jej uczestników. Tematy wystąpień obejmowały bardzo szeroką problematykę, począwszy od prawa żywnościowego, poprzez prawo rodzinne, aż do zagadnień z zakresu prawa podatkowego. Referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Poziom merytoryczny konferencji był bardzo wysoki, przede wszystkim dzięki udziałowi pracowników naukowych. Ostatnim etapem pierwszej części szkoły było wręczenie certyfikatów, potwierdzających czynny udział w wydarzeniu.
W ramach części integracyjno-poznawczej uczestnicy szkoły letniej wzięli udział w wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych. Szczególnymi akcentami były: spotkanie z Dyrektorem Instytutu Prawa IGU Olegiem Liczyczanem oraz całodniowa wycieczka na wyspę Olchon – największą wyspę Bajkału.
Podczas tegorocznej szkoły letniej nawiązano nowe kontakty, które w przyszłości zaowocują – należy sądzić - dalszą wymianą myśli i poglądów oraz pozwolą na budowanie wzajemnego zrozumienia i przyczynią się do pogłębiania naukowej współpracy. Szkoła wniosła wiele dla rozwoju dialogu między polską a rosyjską doktryną, a także dla wzajemnego poznania i integracji młodych Polaków i Rosjan. Wygłoszone podczas szkoły letniej wystąpienia ukażą się w zbiorczej publikacji. Kolejna, X już, szkoła letnia zostanie zorganizowana w Poznaniu latem 2017 r.

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.