Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej
Wiadomość, opublikowana 23-05-2017

W najbliższy piątek, 19 maja, podczas Festiwalu Poznań Poetów, odbędzie się Gala wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18:00 w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek.

Nazwisko Laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawanej za całokształt twórczości ogłosili, już 24 kwietnia, JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski. Jest nim prof. Tadeusz Sławek związany z Uniwersytetem Śląskim. Natomiast nominowanymi do Nagrody - Stypendium im. Stanisława Barańczaka, dedykowanej twórcom poniżej 35 roku życia są: Anna Cieplak, Jacek Hajduk oraz Małgorzata Lebda. Która z tych osób zwycięży, dowiemy się podczas uroczystej gali w CK Zamek. 


Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie, po śmierci Stanisława Barańczaka, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny Rektor UAM. Laureat Nagrody im Adama Mickiewicza otrzyma 60 tysięcy zł, natomiast stypendysta Nagrody im. Stanisława Barańczaka – 40 tysięcy zł.


Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://poznanskanagrodaliteracka.pl/ , natomiast materiały fotograficzne i dźwiękowe dostępne są na stronie http://amu.edu.pl/dzialalnosc/mediow

Zachęcamy do zapoznania się z biogramami laureata i nominowanych.


Nagroda im. Adama Mickiewicza
prof. Tadeusz Sławek (1946) – filolog, polonista i anglista, poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce. Związany z Uniwersytetem Śląskim od 1971 roku, którego rektorem był w latach 1996-2002. Jego dorobek obejmuje prace naukowe i eseje m.in: Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (1984), Między literami. Szkice o poezji konkretnej (1989), Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacques’a Derridy (1992), Strefa szarości. Studia nad literaturą i myślą osiemnastego wieku (z Tadeuszem Rachwałem, 1993); U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009), NICowanie świata. Zdania z Szekspira (2012) oraz U-chodzić (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015). W latach 70. Współtworzył grupę literacką „Kontekst” (zbiorowa publikacja Spór o poezję, 1977), wierszami debiutował w 1973 r, jest autorem kilku książek poetyckich: Grand Circus Hotel (1977), Staw (1982), Rozmowa (1985), O głodzie (1994). Od lat 70. współpracuje i koncertuje z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworząc unikalną formę literacko-muzyczną „esej na głos i kontrabas”. Członek Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Za całokształt działalności oraz zaangażowanie społeczne uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień, w tym m.in. Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Literackiej Nagrody „Solidarności” oraz Nagrody „Lux ex Silesia”.


Nominacje do Stypendium im. Stanisława Barańczaka


Anna Cieplak (1988) – animatorka kultury, aktywistka miejska, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą (od 2009 w Świetlicy Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie) nagrodzona za działalność w zakresie kultury przez MKiDN (2014), stypendystka w ramach programu „Aktywność obywatelska” (2015). Współautorka z Lidią Ostałowską i Anną Plutą edukacyjnej książki Zaufanie. Jej prozatorski debiut to powieść Ma być czysto (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016).


Jacek Hajduk (1982) – filolog klasyczny, tłumacz, eseista i prozaik. Opublikował rozprawy naukowe i eseje: Pliniusz Młodszy (2012), Kawafis. Świat poetycki (2013), Parnicki, Malewska i długie trwanie (2014), Petroniusza sztuka narracji (2015), Fantazje mimowolnego podróżnika (2016). Jest autorem wybitnego przekładu poezji Konstandinosa Kawafisa Kanon. 154 wiersze (Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej, 2014).


Małgorzata Lebda (1985) – poetka, doktor nauk humanistycznych i sztuk audiowizualnych, nauczycielka akademicka, fotograficzka. Ultramaratonka i taterniczka. Dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowej Wielkiej, mieszka w Krakowie. Jest autorką czterech książek poetyckich: Otwarta na 77 stronie (2006), Tropy (2009), Granica lasu (2013) oraz Matecznik (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2016).

W skład Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej weszli:


Inga Iwasiów (1963) – badaczka i krytyczka literatury polskiej XX wieku, pisarka, profesorka na Uniwersytecie Szczecińskim, była dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Autorka kilkunastu książek naukowych, eseistycznych i stricte literackich. Ostatnio opublikowała m.in. „Umarł mi. Notatnik żałoby” (2013), „Blogotony” (2013) powieść „W powietrzu” (2014), „Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku” (2013) oraz „Pięćdziesiątka” (2015).


Bogumiła Kaniewska (1964) – badaczka prozy współczesnej, teoretyczka literatury, tłumaczka, profesorka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Przełożyła m.in. „Alicję w Krainie Czarów” oraz „Po drugiej stronie lustra” L. Carolla. Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek, ostatnio wydała „Opowiedziane. O twórczości Wiesława Myśliwskiego” (2013).


Jarosław Mikołajewski (1960) – poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego; jest również autorem książek dla dzieci, eseistą i publicystą. W latach 1983–98 był wykładowcą w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 związany z „Gazetą Wyborczą”. W latach 2006–2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Ostatnio opublikował m.in. tom wierszy „Wyręka” (2014) oraz reportaż o Lampedusie pt. „Wielki przypływ” (2015).


Piotr Śliwiński(1962) – historyk i krytyk literatury, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, kurator festiwalu Poznań Poetów. Autor, współautor i redaktor kilkunastu książek, ostatnio wydał „Horror poeticus” (2012) oraz zredagował „Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka” (2014). Przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.


Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki(1962) – poeta, prozaik. Autor tomów wierszy; debiutował w 1990 r. książką „Nenia i inne wiersze”, ostatnio wydał zbiór „Nie dam ci siebie w żadnej postaci” (2016). Jego utwory były tłumaczone na wiele języków. Poeta był wielokrotnie nagradzany w kraju (laureat m.in. Nike, dwukrotnie Nagrody Literackiej Gdynia, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius) i za granicą.


Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (1943) – prawniczka, prof. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa, była prorektor UAM ds. studiów doktoranckich i bibliotek, od 2007 r. przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN, od 2010 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych.


Szymon Wróbel (1967) – psycholog i filozof, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie jego trzy książki to: „Deferring the Self” (2013), „Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej” (2014) oraz „Polska pozycja depresyjna” (2015).


Marcin Jaworski(1979) – historyk i krytyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, redaktor „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, kurator Festiwalu Fabuły. Autor wielu artykułów, szkiców i recenzji. Wydał książkę „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009). Sekretarz Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Aleksandra Śliwińska