Wyniki konkursu Prorektora ds. kształcenia na najlepsze projekty związane z polepszeniem przygotowania studentów do pracy naukowej
Wiadomość, opublikowana 25-08-2017

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze projekty związane z promowaniem działań projakościowych w jednostkach UAM pt. „Udział w badaniach naukowych elementem programu kształcenia studentów”.

Komisja Konkursowa w skład, której weszli: prorektor ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, przewodniczący Rady ds. Jakości Kształcenia prof. UAM dr hab. Rafał Mól oraz kierownik Działu Nauczania dr Marek Sobczak oceniła 9 projektów z 9 wydziałów.

Przyznano nagrody o łącznej kwocie 28 000 PLN następującym projektom:

  • projekt pt. „KRAB Kierowanie rozwojem aktywności badawczej” – wysokość nagrody: 10000 PLN, Wydział Biologii,
  • projekt pt. „Wolontariat studencki jako forma poprawy jakości zdobywanych kwalifikacji na Wydziale Chemii” - wysokość nagrody: 10000 PLN, Wydział Chemii,
  • projekt pt.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego” - wysokość nagrody: 8000 PLN, Wydział Teologiczny.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej znajduje się w załączniku.


Informację wprowadził/a: Marta Grunwald

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.