IV Debata Akademicka – "Uniwersytet a polityka"
Wiadomość, opublikowana 11-10-2017

Szanowni Państwo!

W imieniu Jego Magnificencji Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego oraz Jego Magnificencji Rektora UE prof. Macieja Żukowskiego zapraszamy na IV DEBATĘ AKADEMICKĄ pt. „Uniwersytet a polityka”, która odbędzie się 16 października, o godz. 17:00 w CEUE sala 4.1 (ul. Towarowa 55).

Idea Debat Akademickich o ważnych procesach i zjawiskach współczesności pojawiła się w toku spotkań rektorów obu uczelni i stanowiła odpowiedź na oczekiwania znacznej części środowiska naukowego. Wiele wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie budzi niepokój. Załamuje się dotychczasowy ład, a nawet wiara w demokrację liberalną, postęp cywilizacyjny i pokój. Brakuje zarówno pogłębionych ocen tego, czego jesteśmy świadkami, jak i nowych inspirujących idei o szerszym zasięgu. Dyskurs publiczny zdominowała agresja, język nienawiści i obelg oraz powszechne głoszenie nieprawdy. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest krytyczne intelektualne zaangażowanie w otaczającą nas rzeczywistości i dbałość o standardy publicznej dyskusji. Temu właśnie mają służyć Debaty Akademickie. Chcemy rozmawiać o aktualnych, „gorących” tematach, ale w sposób pogłębiony, racjonalny i wyważony.


Debaty odbywają się raz w miesiącu naprzemiennie w położonych centralnie budynkach UAM i UEP. W każdej z nich uczestniczy moderator oraz 4 pracowników obu uczelni. Każda debata trwa około 2 godzin.
Debaty są adresowane przede wszystkim do samego środowiska akademickiego. Udział w nich daje możliwość integracji ponad podziałami instytucjonalnymi, dyscyplinarnymi i politycznymi.


IV Debata inaugurująca nowy rok akademicki 2017/2018 zatytułowana jest “Uniwersytet a polityka” . Prelegentami będą: prof. Roman Kubicki, prof. Krzysztof Brzechczyn z UAM, prof. Barbara Pogonowska oraz prof. Grzegorz Gołembski z UE. IV Debata odbędzie się w poniedziałek, 16 października, o godz. 17:00 w CEUE sala 4.1 (ul. Towarowa 55).


Uczestniczy dyskusji zastanowią się, co to znaczy apolityczność uczelni: niezależność od państwa i różnych grup interesu, obojętność wobec spraw publicznych, neutralność w sporach publicznych, coś innego, co? Czy uczelnie w demokratycznych państwach są apolityczne? Czy uczeni powinni zabierać głos w sprawach publicznych? W jakiej roli (obywatela, eksperta, intelektualisty)? Czy głos w sprawach publicznych powinny mieć władze uczelni (rektorzy, senaty, rady wydziałów)? Jakie są granice publicznego zaangażowania uczonych i uczelni?

ZAPRASZAMY!

Prof. Krzysztof Podemski UAM
Prof. Tadeusz Kowalski  UE

Link do filmu zapowiadającego IV Debatę Akademicką autorstwa Sekcji Filmowej:

http://uamfilm.amu.edu.pl/pub/spot/Debata%20akademicka-uniwersytet%20a%20polityka_pop.mp4

Informację wprowadził/a: Aleksandra Śliwińska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.