Sprawozdanie JM Rektora UAM za 2017 rok
Wiadomość, opublikowana 22-06-2018

37 634 studentów i 1303 doktorantów kształcących się na 80 kierunkach i 237 specjalnościach. 8034 publikacje naukowe, ponad 4000 wymian międzynarodowych oraz 613 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych. A do tego 3 tys. modułów zajęć dotyczących zrównoważonego rozwoju i wysokie miejsca w polskich i światowych rankingach. Jest już dostępne Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2017 podsumowujące rozwój, osiągnięcia i wydarzenia z życia uczelni, które miały miejsce w ubiegłym roku.

Trudno ująć w jednym dokumencie roczne starania wspólnoty pracowników i studentów, ale - jak zaznacza w słowie wstępu JM Rektor UAM, prof. dr hab. Andrzej Lesicki - śmiało można stwierdzić, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest uniwersytetem zaangażowanym, uniwersytetem, który w sposób świadomy wykorzystuje wyniki badań naukowych w celu polepszenia jakości życia, i w końcu, uniwersytetem, który aktywnie działa na rożnych polach, podejmuje globalne i lokalne wyzwania współczesnego świata. JM Rektor UAM zapewnia: nie spoczniemy na laurach, ciesząc się wypracowanym przez uczelnię w ostatnim roku pozytywnym wynikiem finansowym i rezultatami ostatniego rankingu Perspektyw, w którym po raz kolejny potwierdziliśmy naszą silną pozycję w kraju. Jestem w pełni świadom, że ceną za bycie rozpoznawalną w świecie uczelnią, jest wytężona, ustawiczna i wciąż koncepcyjna praca, bo tylko ona jest gwarantem sukcesu.

Zachęcamy do zapoznania się z całym Sprawozdaniem.

Dokument oraz załączniki dostępne są poniżej w plikach pdf.


Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna