Projekt PROGRES
Wiadomość, opublikowana 16-03-2017

Z przyjemnością informujemy, że na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 1 marca br. rozpoczęto realizację projektu PROGRES

Projekt Progres 

to innowacyjne specjalności odpowiadające wyzwaniom nauki i praktyki w ramach Programu Operacyjnego Nauka Edukacja Rozwój na lata 2016 – 2020, działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wyposażenie studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach GEOINFORMACJA na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W tym celu zostaną utworzone dwie nowe specjalności: 

  • infrastruktura krytyczna na kierunku Geoinformacja i na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
  • geoinformatyka na kierunku Geoinformacja

Projekt jest realizowany w okresie od 1.03.2017 do 30.09.2019 roku

Grupą docelową jest 70 osób będących studentami studiów II stopnia na kierunkach Geoinformacja specjalność: geoinformatyka i infrastruktura krytyczna (WNGiG) oraz Bezpieczeństwo Narodowe specjalność infrastruktura krytyczna (WNPiD).

Kierownikiem projektu jest dr Renata Paluszkiewicz (WNGiG) a koordynatorem na WNPiD –  dr hab. Adam Szymaniak.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński