Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – „Dom Doktoranta”, położonej w Słubicach
Wiadomość, opublikowana 10-06-2016

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, składającym się z 40 niezależnych lokali mieszkalnych, o łącznej pow. użytkowej mieszkalnej 1951,40 m2,położonej w Słubicach przy ul. Akademickiej 2 / ul. Konstytucji 3 Maja, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Słubice 1, ark. mapy 254, działka nr 458/65 o pow. 3530 m2.

Cena wywoławcza:

6.400.000,00 zł netto (sześć milionów czterysta  tysięcy 0/00 zł).

Wysokość wadium:

640.000,00 złnetto (sześćset czterdzieści tysięcy 0/00 zł).

Wadium należy wpłacić do dnia 28 czerwca 2016 r., do godz. 12.00, przelewem na konto UAM nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego UAM.

Oferty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Uniwersytetu przy
ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, Samodzielna Sekcja ds. Nieruchomości – pokój
nr 308 (III piętro) – do dnia 29 czerwca 2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, dnia 29 czerwca 2016 r., o godz. 14.00, w pokoju nr 8.

Przed przystąpieniem do przetargu należy się zapoznać z jego warunkami oraz opisem przedmiotu sprzedaży, które są dostępne w załącznikach. W/w dokumenty można również otrzymać w Biurze Administracji Osiedla Studenckiego przy ul. Piłsudskiego 14 w Słubicach, w Domu Studenckim „Iuventa”, tel.: (61) 829-69-01, w godz. 8.00-15.00 (pon. – pt.), jak również w siedzibie Uniwersytetu, w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, w pokoju nr 308 (III piętro), tel.: (61) 829-44-53, w godz. 8.00-15.00 (pon. – pt.).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.