47. Międzynarodowa Konferencja Poznan Linguistic Meeting na Wydziale Anglistyki
Wydarzenie, trwa od 18-09-2017 do 20-09-2017

W dniach 18–20.09.2017 r. Wydział Anglistyki UAM po raz kolejny gościć będzie językoznawców z całego świata podczas 47. edycji międzynarodowej konferencji Poznań Linguistic Meeting. Konferencja będzie objęta honorowym patronatem JM Rektora UAM, prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego oraz Prezydenta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka.

Poznań Linguistic Meeting (PLM) powstało z inicjatywy prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk w 1990 roku. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem przewodnim „Language in focus: The big picture”. W tej edycji uczestnicy konferencji skupią się na bardziej holistycznym spojrzeniu na sam język.

Tegoroczne spotkanie wybitnych lingwistów poświęcone będzie debacie o wkładzie poszczególnych do językoznawstwa poszczególnych subdyscyplin, ich wpływie na pełen obraz języka, a także o tym, co do powiedzenia mają inne dziedziny nauki, m.in. psychologia, socjologia, biologia, medycyna, czy kognitywistyka.

Inauguracyjny wykład konferencji wygłosi prof. William Kretzschmar z Uniwersytetu w Georgii/Uniwersytetu w Glasgow, który zasłynął w świecie naukowym swoją pracą nad złożonością (ang. complexity) i sposobami wykorzystania teorii złożoności w językoznawstwie. Do motywu przewodniego nawiążą również wykłady plenarne. Prof. Antonella Sorace z Uniwersytetu Edynburskiego wygłosi wykład dotyczący dwujęzyczności dorosłych, a prof. Eugeniusz Cyran z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opowie o „świecie bez dźwięczności”.

Ciekawym wydarzeniem będzie również tegoroczna nowość, a mianowicie dialog pomiędzy prof. Raymondem Hickeyem z Uniwersytetu w Duisburgu i Essen oraz prof. Peterem Trudgillem z Uniwersytetu we Fryburgu i Uniwersytetu Anglii Wschodniej, którzy poruszą temat społecznych uwarunkowań złożoności w języku.

Oprócz powyższych wykładów uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział również w wielu sesjach tematycznych poświęconych fonologii, składni oraz neuro- i psycholingwistyce. Jednym z głównych punktów programu będzie tradycyjna już debata dotycząca motywu przewodniego konferencji. Poprowadzi ją pomysłodawczyni idei debat PLM, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, a udział w niej wezmą goście plenarni i dr hab. Matylda Włodarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Format debaty umożliwi interakcję zaproszonych dyskutantów z publicznością.

W sumie w konferencji PLM 2017 weźmie udział ponad 100 uczestników, którzy przedstawią wyniki swoich badań w ponad 90 referatach i na dwóch sesjach posterowych.

Skład Komitetu Organizacyjnego PLM2017: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, dr Jarosław Weckwerth, mgr Ewelina Wojtkowiak.

Dokładny program i szczegóły konferencji znajdują się na stronie: http://wa.amu.edu.pl/plm/2017/

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna