Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych skierowany do młodych naukowców
Wiadomość, opublikowana 20-08-2015
Do 17 listopada 2015r. można aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Granty przewidują wsparcie rozwoju kariery młodych, utalentowanych naukowców, znajdujących się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań.

Wsparciu podlegają osoby ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2015 r. minęło 2-7 lat, mogące poszczycić się autorstwem przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Budżet projektu może dochodzić do 1,5 mln euro, a okres realizacji do 5 lat.
Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Participant Portal.
Dodatkowo, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje polskim laureatom konkursów Starting Grants 3-letnie stypendium, którego wysokość i okres otrzymywania są uzależnione od charakteru i czasu realizacji projektu badawczego finansowanego z grantu ERC, a także od oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych laureata. W 2014 roku maksymalna wysokość przyznawanych stypendiów będzie wynosić 9000 zł miesięcznie. Szczegóły pod adresem http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/.

Ponadto MNiSW uruchomiło w 2010 r. program „IDEAS Plus”, finansujący projekty złożone do ERC na konkursy Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants, które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Zaproszenia do tego programu kierowane są przez MNiSW imiennie, po ogłoszeniu przez ERC wyników konkursów w danym roku. Komunikat o utworzeniu programu IDEAS Plus znajduje się pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/dce610fabcfe085e566d0d34452e0b84.pdf.

Więcej informacji o konkursie Starting Grants można znaleźć na stronie 

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.