Premia na Horyzoncie
Wiadomość, opublikowana 08-12-2015

Wczoraj opublikowano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,  uruchamiające program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy, którzy realizują grant w ramach Programu Ramowego „HORYZONT 2020” otrzymają dodatkowe środki finansowe.

Środki te będą przyznawane w drodze naboru wniosków w ramach konkursu ogłaszanego przez ministra.

Kryteriami podziału środków w ramach „Premii” będą: wysokość przyznanych mu środków ramach umowy grantowej oraz rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner).

Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, otrzymamy równowartość 20 proc. przyznanych środków, a jeżeli w ramach grantu otrzymaliśmy więcej niż milion euro poziom premii sięgnie 25 proc.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. przyznanych środków otrzyma wnioskodawca pełniący funkcję koordynatora projektu lub jednostka naukowa, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Pełny tekst rozporządzenia.

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.