Rekrutacja na 3-miesięczne staże zagraniczne dla doktorantek/-ów
Wiadomość, opublikowana 22-01-2015
Szanowne Doktorantki! Szanowni Doktoranci! Serdecznie zachęcamy Was do aplikowania o miejsca na 3-miesięczne staże w zagranicznych ośrodkach akademickich i ośrodkach naukowo-badawczych, przydatne do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Staże realizowane są w ramach projektu "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

O staż mogą ubiegać się doktorantki i doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w UAM. Staż może być zrealizowany w dowolnym kraju, także spoza UE.

Stypendium w wysokości 3 000,00 zł brutto/mc przez okres trzech miesięcy.

Staże muszą się zakończyć najpóźniej do 30.06.2015 r.


Aplikacje proszę składać w Biurze Projektu (tel. 061/829-40-94, 40-51, 40-55), tj. w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, pok. 306 w godz. 7.30-15.30 w terminie do 20 lutego br.

Więcej informacji na stronie projektu.

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.