Stypendia dla doktorantów w ramach PO KL
Wiadomość, opublikowana 23-06-2010
Dział Programów Europejskich UAM uprzejmie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił wyniki konkursu o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Stypendialna obradowała w dniach od 4 - 5 maja oraz 14 maja 2010 r. i oceniła łącznie 237 Wniosków doktorantów o przyznanie stypendium, co pozwoliło na wyłonienie 79 stypendystów. Ponadto, w wyniku oceny wszystkich wniosków została utworzona lista rezerwowa składająca się z 25 wniosków.
29 osób na liście stypendystów to doktoranci z UAM, w tym:
18 z Wydziału Biologii
8 z Wydziału Chemii
1 z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
2 z Wydziału Historycznego

Na liście rezerwowej natomiast znalazło się 5 osób z UAM, w tym:
3 z Wydziału Biologii
1 z Wydziału Chemii
1 z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/948.php


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.