UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na grudniowy wykład z cyklu Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14, wtorek 10.12.2013, 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek
Wydarzenie, rozpoczyna się 10-12-2013 , godz. 18:00
W grudniu 2013 r., jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, Uniwersytet i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek, współorganizatorzy cyklu pod nazwą UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU, zapraszają na wykład pt. „Czy można zobaczyć i pokazać prawo”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński z Wydziału Prawa i Administracji UAM w dniu 10.12.2013 o godz. 18:00 w Sali Balkonowej CK Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu.

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU nawiązują do przedwojennych wykładów otwartych prowadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który w okresie międzywojennym miał swoją siedzibę m. in. w zamku, gdzie jedno z pomieszczeń przeznaczone było właśnie dla organizatorów wykładów. Zarówno UAM, jak i CK Zamek mają w swojej ofercie różne wykłady, jednak ten cykl jest odmienny od już istniejących. W tym roku akademickim zastanawiać się będziemy nad tym, czy można zobaczyć i pokazać niewidzialne, a zatem dlaczego i co widzimy, czy można zobaczyć np. cząsteczkę, prawo, przeszłość? No, a jeśli tak, to po co?

Grudniowy wykład pt. „Czy można zobaczyć i pokazać prawo” wygłosi  prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński z Wydziału Prawa i Administracji UAM  w dniu 10.12.2013 r. o godz. 18:00 w Sali Balkonowej CK Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu.

Prawo to zespół norm albo uprawnienie. Czy można jednak zobaczyć owe normy, reguły? Albo czy można dostrzec obowiązywanie prawa w przestrzeni lub przysługujące komuś prawa? Otóż z możliwości tej korzystano od dawna stawiając np. znaki graniczne czy zakładając pewnym osobom korony. Konkretny cel miało też publiczne wykonywanie wyroków czy składanie hołdu. Z kolei jeśli spojrzymy np. na obraz „Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu” dostrzeżemy wiele problemów prawnych. Skoro mógł to pokazać Jan Matejko, to i zwykły śmiertelnik powinien postrzegać prawo nie tylko w formie pisanej.Normy powstają w różny sposób, np. w formie zwyczaju czy stanowienia. Aby można było oczekiwać ich realizacji, winny być skutecznie upowszechnione. W procesach komunikacji w coraz większym stopniu obraz wypiera tekst, znacznie częściej jednak go uzupełnia lub z nim współwystępuje. Prawo zdaje się być obszarem wyizolowanym, gdzie panuje wyłączność tekstu. Możliwe jest jednak przekazanie treści normy prawnej za pomocą obraz i z tej możliwości korzysta w niektórych sytuacjach (a powinien to czynić znacznie częściej) także współczesny prawodawca. W czasach, gdy często mówimy o braku staranności przy tworzeniu prawa, z drugiej zaś strony o wzrastającym znaczeniu obrazu, pamiętać musimy o wymogu zgodności pomiędzy tekstem i obrazem. 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, jest kierownikiem studiów na kierunkach Europeistyka oraz Prawo europejskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Doktorat przygotował pod kierunkiem prof. Witolda Maisla, zasłużonego badacza dawnego prawa w Wielkopolsce i twórcy polskiej archeologii prawnej. W swych badaniach specjalizuje się m.in. w zagadnieniach ewolucji instytucji prawnych, kultury prawnej, wizualizacji prawa, a także problemach prawa i polityki turystycznej. Jest autorem ponad 100 publikacji ogłoszonych w kraju i za granicą (dotyczących m.in. insygniów władzy, herbów, i innych problemów z zakresu archeologii i ikonografii prawnej), w tym książek Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego, Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych. Pod jego redakcją ukazały się książki Wielkopolanie XX wieku (2000), Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt (2010) oraz Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht (2012), jest również redaktorem serii „Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu” oraz „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”. Jest członkiem zespołów redakcyjnych „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs“ i „Czasopismo Prawno-Historyczne”, uczestniczył w międzynarodowych programach badawczych, był stypendystą m.in. DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) i ÖAD (Österreichischer Akademischer Austauschdienst). Wyniki swych badań prezentował m.in. podczas wykładów w Austrii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Słowenii, we Włoszech i na Łotwie.

ORGANIZATORZY CYKLU: 
UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek
www.amu.edu.pl/s/wyklady-na-zamku
www.zamek.poznan.pl
www.fundacja.ppnt.poznan.pl

Patronat Honorowy: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – Prorektor UAM
Koordynator ds. Programowo-Organizacyjnych: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński z UAM, mgr Janusz Pazder z CK Zamek
Koordynator ds. Promocji: mgr Małgorzata Nowak z Fundacji UAM


informację przygotowała: Małgorzata Nowak – PR Fundacja UAM


Informację wprowadził/a: Małgorzata Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.