UAM oraz Miasto Poznań tworzą Poznańską Nagrodę Literacką
Wiadomość, opublikowana 05-03-2015
Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz Rektor UAM, prof. Bronisław Marciniak powołali Poznańską Nagrodę Literacką. Nagroda przyznawana będzie w dwóch kategoriach.Kategorie:
  1. Nagroda im. Adama Mickiewicza (w wysokości 60 tys. zł) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury.
  2. Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka (w wysokości 40 tys. zł) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia. 

Do 15 marca instytucje naukowe, kulturalne, samorządowe, stowarzyszenia twórców, a także przedstawiciele mediów patronujących PNL mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody w obu kategoriach. Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz trzech nazwisk twórców nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka nastąpi pod koniec kwietnia na specjalnej konferencji prasowej, laureatów w obu kategoriach poznamy zaś podczas uroczystej gali 18 maja.

W skład jury weszli prof. Inga Iwasiów (Szczecin), Zdzisław Jaskuła (Łódź), prof. Bogumiła Kaniewska (Poznań), prof. Piotr Śliwiński (Poznań), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Warszawa), prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Poznań), prof. Szymon Wróbel (Warszawa). Sekretarzem Kapituły został dr Marcin Jaworski (Poznań).
Organizacja Nagrody powierzona została Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, natomiast  pełnomocnikiem Rektora UAM został prof. Piotr Śliwiński.

Korespondencję prosimy kierować na adres sekretarza: marcin.jaworski@amu.edu.pl
lub 
Centrum Kultury Zamek 
Zespół ds. Literatury 
ul. Św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań


Kapituła Poznańskiej Nagrody Literackiej

Inga Iwasiów (1963) – badaczka i krytyczka literatury polskiej XX wieku, pisarka,  profesorka na Uniwersytecie Szczecińskim, była dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej U. Sz.. Autorka kilkunastu książek naukowych, eseistycznych i stricte literackich;  ostatnio opublikowała m. in. Umarł mi. Notatnik żałoby (2013), Blogotony (2013) powieść W powietrzu (2014), Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku (2013).

Zdzisław Jaskuła (1951) – poeta, prozaik, tłumacz, autor adaptacji teatralnych, reżyser, od 2010 r. dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Od początku lat 70. związany z opozycją demokratyczną. Wydał cztery zbiory wierszy. Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego (1982). Wraz z żoną, Sławą Lisiecką, przetłumaczył na nowo Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna Nigdy samotniej i inne wiersze (2011). 

Bogumiła Kaniewska – badaczka prozy współczesnej, teoretyczka literatury, tłumaczka, profesorka na UAM, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Przełożyła m. in. Alicję w Krainie Czarów oraz Po drugiej stronie lustra L. Carolla. Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek, ostatnio wydała Opowiedziane. O twórczości Wiesława Myśliwskiego (2013).

Piotr Śliwiński (1962) – historyk i krytyk literatury, profesor na UAM, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, kurator festiwalu Poznań Poetów. Autor, współautor i redaktor kilkunastu książek, ostatnio wydał Horror poeticus (2012) oraz zredagował Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka (2014).  

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962) – poeta, prozaik. Autor piętnastu tomów wierszy; debiutował w 1990 r. książką Nenia i inne wiersze, ostatnio wydał zbiór Kochanka Norwida (2014). Jego utwory były tłumaczone na wiele języków. Poeta był wielokrotnie nagradzany w kraju (laureat m. in. Nike, dwukrotnie Nagrody Literackiej Gdynia, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius) i za granicą.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (1943) – prawniczka, prof. na UAM, kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa, była prorektor UAM ds. studiów doktoranckich i bibliotek, od 2007 r przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN, od 2010 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych.  

Szymon Wróbel (1967) – psycholog i filozof, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie jego dwie książki to:Deferring the Self opublikowana w 2013 roku przez Wydawnictwo Peter Lang oraz Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej (2014).

Marcin Jaworski (1979) – historyk i krytyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, redaktor „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, kurator Festiwalu Fabuły (2014). Autor wielu artykułów, szkiców i recenzji; wydał książkę Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej (2009). Sekretarz Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. 

UAM - Pasja dobrze wykształcona 


Informację wprowadził/a: Marta Gruszczyńska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.