Zarządzenie Nr  133/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 12 lutego 2010 roku.
zmieniające  zarządzenia w sprawie  
zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Na podstawie art. 66 ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.) oraz z § 59 ust.1 Statutu UAM

zarządzam

§ 1

W zarządzeniu nr 95/2009/2010 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu załączniki nr 1-3 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.