Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie

Nabór wniosków w ramach POWER działania 4.2
Wiadomość, opublikowana 14-04-2015
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER. Więcej...
15. edycja Nagród Naukowych POLITYKI
Wiadomość, opublikowana 09-04-2015
Do 22 czerwca młodzi naukowcy mogą składać zgłoszenia do konkursu o 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych po 10 tys. zł. Listę 15 finalistów poznamy 9 września, a zwycięzców już w październiku. Więcej...
„Granty na granty" - nabór wniosków w ramach II edycji programu
Wiadomość, opublikowana 02-04-2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło II edycję programu "Granty na granty", którego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Więcej...
Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-05-2015 , godz. 9:15
Zachęcamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 7 maja 2015 r. (czwartek), o godz. 9.15-13.30, w sali 3015 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Rokietnickiej 8. Więcej...
Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-05-2015
Zapraszamy na szkolenie w dniu 6 maja 2015 r. (środa), o godz. 8.30-15.00, w sali 2008 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rokietnickiej 8. Więcej...
"Finanse w Horyzoncie 2020"
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-04-2015
Serdecznie zapraszamy osoby zajmujące się kwestiami finansowymi projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE, na szkolenie warsztatowe w dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek), w godz. 9.00-15.00. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w sali 1.54 Budynku H, przy ul. Rubież 46 H. Więcej...
Warsztaty pilotażowe z pisania wniosków o granty indywidualne
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-04-2015
Zapraszamy na szkolenie w dniu 16 kwietnia 2015 r. (czwartek),w godz. 9.00 – 15.30, do Sali Senatu UAM przy ul. Wieniawskiego 1. Więcej...
Podpisano umowę na termomodernizację budynku Collegium Novum
Wiadomość, opublikowana 13-03-2015
Dnia 15.06.2012 r. UAM podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek dydaktyczny A i B Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy al. Niepodległości 4”. W ramach modernizacji energetycznej, która została zakończona 30.10.2012r., budynek został ocieplony, wymieniono także okna, drzwi oraz instalację centralnego ogrzewania. Efektem tych prac jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wartość projektu wnosi 7 806 657 PLN, a kwota dofinansowania 1 776 490,00 PLN. Więcej...
Podpisano umowę na termomodernizację budynku przy ul. Szamarzewskiego 89
Wiadomość, opublikowana 13-03-2015
Dnia 08.05.2013 r. UAM podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek naukowo-badawczy ‘D’ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89”. W ramach modernizacji energetycznej, która została zakończona z dniem 30.10.2012 r, budynek został ocieplony, wymieniono także okna, drzwi oraz instalację centralnego ogrzewania. Efektem tych prac jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wartość projektu wynosi 3 046 259,00 PLN, a wartość dofinansowania 652 345,00 PLN. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
Wydarzenie, trwa od 26-03-2015 do 27-03-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.:"Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. (czwartek-piątek), w godz. 9.15-15.30, w sali 56 Budynku C Fundacji UAM, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Więcej...
Szkolenie z pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
Wydarzenie, rozpoczyna się 31-03-2015 , godz. 10:15
Dnia 31 marca 2015r. (wtorek), w godz. 10.15–15.00, w sali 1.54 Budynku H, siedziby Fundacji UAM, przy ul. Rubież 46 H, odbędzie się szkolenie dla naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcący przeprowadzić za granicą indywidualne projekty badawczo – szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Więcej...
"Finanse w Horyzoncie 2020"
Wydarzenie, rozpoczyna się 09-04-2015
Dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek), w godz. 10.30-15.00, w Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy al. Niepodległości 53, odbędzie się seminarium informacyjne pt.: "Finanse w Horyzoncie 2020". Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.