Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie

RAPORT IDEALNY w 7.PR
Wiadomość, opublikowana 25-11-2013
W dniu 3 grudnia 2013 r. (wtorek), godz. 9.45-14.30 w siedzibie Poznańskiego Park Naukowo Technologicznego, Budynek H, sala 1.54 przy ul. Rubież 46 H, odbędzie się szkolenie pt.: "RAPORT IDEALNY w 7.PR". Szkolenie skierowane jest do osób realizujących i rozliczających projekty z 7. Programu Ramowego UE. Więcej...
Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe innowacyjność projektu w Programach Ramowych
Wiadomość, opublikowana 05-11-2013
Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe a innowacyjność projektu w Programach Ramowych” w dniu 20 listopada 2013r., w sali 2.1 Collegium Iuridicum Novum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53. Więcej...
Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
Wiadomość, opublikowana 05-11-2013
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”, które odbędzie się 19 listopada br. w sali nr 236 Uniwersytetu Ekonomicznego przy Al. Niepodległości 10. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące przyjmowania cudzoziemców w Polsce (wiza, legalizacja pobytu, podpisywanie umów) oraz wysyłania polskich naukowców za granicę (różne formy prawne delegowania). Będzie także mowa o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, sprawach podatkowych stypendiów Marie Curie oraz wzruszalności indywidualnej interpretacji podatkowej. Więcej...
Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Programach Ramowych
Wiadomość, opublikowana 31-10-2013
Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat zarządzania projektami międzynarodowymi, które odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2013r. (środa-czwartek), w godz. 8.15-14.30, w sali 154 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46. Więcej...
Konkurs PO Kapitał Ludzki 4.1.1.
Wiadomość, opublikowana 31-10-2013
Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosiło konkurs otwarty na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Więcej...
Nauka dla biznesu! UAM źródłem innowacji dla Twojej firmy
Wiadomość, opublikowana 22-10-2013
W dniu 6 listopada 2013 r. (środa), w godz. 10.45-15.30., w sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1, odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i naukowców pt.: "Nauka dla biznesu! UAM źródłem innowacji dla Twojej firmy". Więcej...
Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe
Wiadomość, opublikowana 18-10-2013
(zmiana terminu) Serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozwój wydziałów i instytutów uczelni na zajęcia warsztatowe, które odbędą się 8 listopada 2013 r. (piątek), w godz. 9.15-15.30, w Sali Senatu (II piętro Collegium Minus) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Więcej...
Ogloszono konkurs w ramach działania 3.3.4 POKL
Wiadomość, opublikowana 01-10-2013
Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosił w dniu 30 września 2013 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia. Więcej...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu laureatem międzynarodowego konkursu sieci HERA
Wiadomość, opublikowana 27-09-2013
Z przyjemnością informujemy, że cztery międzynarodowe projekty z udziałem naukowców z Polski otrzymały granty w konkursie Spotkania kulturowe ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią HERA. Na liście laureatów znalazł się projekt pt.: "Wymiana kulturowa w czasach światowego konfliktu. Walczący, neutralni i skolonizowani". Kierownikiem polskiej części projektu jest prof. Hubert van den Berg pracujący na Wydziale Anglistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej...
Warsztaty komunikacji naukowej
Wiadomość, opublikowana 24-09-2013
W dniach 14 – 18 października 2013 r. (poniedziałek – piątek) w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM InQbator, Budynek C4, sala 56, przy ul. Rubież 46, odbędą się Warsztaty komunikacji naukowej. Warsztaty poprowadzi Pan prof. Edward Potworowski z Instytutu Armanda-Frappiera z Kanady, który od 17 lat realizuje kursy pisemnej i ustnej komunikacji naukowej.
Więcej...
Konkurs EU Prize for Women Innowators
Wiadomość, opublikowana 13-09-2013
Trwa ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs EU Prize for Women Innovators Kandydatki do nagrody muszą być założycielkami lub współzałożycielkami firmy, które wprowadziły w życie swoje pomysły, korzystając z programów badawczych UE lub Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Pierwszą nagrodą jest 100 000 euro, II nagrodą 50 000 euro, a trzecią nagrodą 25 000 euro. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE?
Wiadomość, opublikowana 10-09-2013
W dniach 23-24 września 2013 r. (poniedziałek - wtorek), w godz. 9.15-15.30, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym - Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii Budynek C4, sala 56, przy ul. Rubież 46 , odbędą się warsztaty przygotowujące do tworzenia projektów zakładających współpracę międzynarodową, a finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego. Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.