Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie

Konkurs PO Kapitał Ludzki 4.1.1.
Wiadomość, opublikowana 31-10-2013
Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosiło konkurs otwarty na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Więcej...
Nauka dla biznesu! UAM źródłem innowacji dla Twojej firmy
Wiadomość, opublikowana 22-10-2013
W dniu 6 listopada 2013 r. (środa), w godz. 10.45-15.30., w sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1, odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i naukowców pt.: "Nauka dla biznesu! UAM źródłem innowacji dla Twojej firmy". Więcej...
Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe
Wiadomość, opublikowana 18-10-2013
(zmiana terminu) Serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozwój wydziałów i instytutów uczelni na zajęcia warsztatowe, które odbędą się 8 listopada 2013 r. (piątek), w godz. 9.15-15.30, w Sali Senatu (II piętro Collegium Minus) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Więcej...
Ogloszono konkurs w ramach działania 3.3.4 POKL
Wiadomość, opublikowana 01-10-2013
Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosił w dniu 30 września 2013 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia. Więcej...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu laureatem międzynarodowego konkursu sieci HERA
Wiadomość, opublikowana 27-09-2013
Z przyjemnością informujemy, że cztery międzynarodowe projekty z udziałem naukowców z Polski otrzymały granty w konkursie Spotkania kulturowe ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią HERA. Na liście laureatów znalazł się projekt pt.: "Wymiana kulturowa w czasach światowego konfliktu. Walczący, neutralni i skolonizowani". Kierownikiem polskiej części projektu jest prof. Hubert van den Berg pracujący na Wydziale Anglistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej...
Warsztaty komunikacji naukowej
Wiadomość, opublikowana 24-09-2013
W dniach 14 – 18 października 2013 r. (poniedziałek – piątek) w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM InQbator, Budynek C4, sala 56, przy ul. Rubież 46, odbędą się Warsztaty komunikacji naukowej. Warsztaty poprowadzi Pan prof. Edward Potworowski z Instytutu Armanda-Frappiera z Kanady, który od 17 lat realizuje kursy pisemnej i ustnej komunikacji naukowej.
Więcej...
Konkurs EU Prize for Women Innowators
Wiadomość, opublikowana 13-09-2013
Trwa ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs EU Prize for Women Innovators Kandydatki do nagrody muszą być założycielkami lub współzałożycielkami firmy, które wprowadziły w życie swoje pomysły, korzystając z programów badawczych UE lub Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Pierwszą nagrodą jest 100 000 euro, II nagrodą 50 000 euro, a trzecią nagrodą 25 000 euro. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE?
Wiadomość, opublikowana 10-09-2013
W dniach 23-24 września 2013 r. (poniedziałek - wtorek), w godz. 9.15-15.30, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym - Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii Budynek C4, sala 56, przy ul. Rubież 46 , odbędą się warsztaty przygotowujące do tworzenia projektów zakładających współpracę międzynarodową, a finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego. Więcej...
Wznowienie naboru wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012
Wiadomość, opublikowana 24-07-2013
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dniem 19 lipca r. wznowił nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w ramach typu projektu: programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia obejmujące:
 
• pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
• prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
• powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.
Więcej...
Nowe zarządzenie w sprawie wkładu własnego w projektach badawczych
Wiadomość, opublikowana 28-06-2013
Uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. weszło w życie zarządzenie nr 86/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ponoszenia wkładu własnego w projektach badawczych finansowanych ze środków europejskich”. To zarządzenie oraz inne dotyczące procesu realizacji projektów europejskich znajdą Państwo m.in. na stronie DPE Więcej...
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa narodowego – rusza konkurs na dofinansowanie projektów
Wiadomość, opublikowana 05-06-2013
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach funduszy EOG oraz funduszy norweskich na kwotę ponad 310 mln zł. Tym razem na liście potencjalnych beneficjentów Ministerstwo umieściło także publiczne uczelnie wyższe. Więcej...
Nauka dla biznesu!
Wiadomość, opublikowana 29-05-2013
W dniu 5 czerwca w godz. 10:45 - 15:30 w sali 236 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się konferencja dla naukowców i przedsiębiorców. Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.