Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie

Wznowienie naboru wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012
Wiadomość, opublikowana 24-07-2013
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dniem 19 lipca r. wznowił nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w ramach typu projektu: programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia obejmujące:
 
• pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
• prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
• powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.
Więcej...
Nowe zarządzenie w sprawie wkładu własnego w projektach badawczych
Wiadomość, opublikowana 28-06-2013
Uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. weszło w życie zarządzenie nr 86/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ponoszenia wkładu własnego w projektach badawczych finansowanych ze środków europejskich”. To zarządzenie oraz inne dotyczące procesu realizacji projektów europejskich znajdą Państwo m.in. na stronie DPE Więcej...
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa narodowego – rusza konkurs na dofinansowanie projektów
Wiadomość, opublikowana 05-06-2013
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach funduszy EOG oraz funduszy norweskich na kwotę ponad 310 mln zł. Tym razem na liście potencjalnych beneficjentów Ministerstwo umieściło także publiczne uczelnie wyższe. Więcej...
Nauka dla biznesu!
Wiadomość, opublikowana 29-05-2013
W dniu 5 czerwca w godz. 10:45 - 15:30 w sali 236 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się konferencja dla naukowców i przedsiębiorców. Więcej...
Nowy konkurs na dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Wiadomość, opublikowana 21-05-2013
Do 21 czerwca br. trwa nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego Projektu nie została ustalona, natomiast jego maksymalna wartość wynosi 50 mln euro. Więcej...
Raport idealny w 7.PR
Wiadomość, opublikowana 14-05-2013

Zmiana terminu!

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), w godz. 9.45-14.30 w siedzibie Fundacji UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii, budynku H, sali 1.54, przy ul. Rubież 46 H.

Więcej...
Spotkanie na temat finansowania badań z udziałem prof. Tomasza Dietla
Wiadomość, opublikowana 02-05-2013
Zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 9 maja 2013 r. w godz. 11.00-12:30, w Sali im. Lubrańskiego, Collegium Minus. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE?
Wiadomość, opublikowana 10-09-2013
W dniach 23-24 września 2013 r. (poniedziałek - wtorek), w godz. 9.15-15.30, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym - Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii Budynek C4, sala 56, przy ul. Rubież 46 , odbędą się warsztaty przygotowujące do tworzenia projektów zakładających współpracę międzynarodową, a finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego. Więcej...
Rekrutacja: Przedsięwzięcie stażowo–szkoleniowe realizowane ze środków Unii Europejskiej
Wiadomość, opublikowana 24-04-2013
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi rekrutację do przedsięwzięcia: „Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników/nic przedsiębiorstw w jednostkach naukowych” oraz „Staże i szkolenia praktyczne pracowników/nic naukowych placówek naukowych i pracowników/nic naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach”. Więcej...
Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wiadomość, opublikowana 11-04-2013
Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwietnia br., w godz. 9:30-15:00, w sali 311 Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Niepodległości 10. Więcej...
Horyzont 2020. Projekty Unii Europejskiej i wdrożenia
Wiadomość, opublikowana 10-04-2013
Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w 9. Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, działający w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Sympozjum odbędzie się w Poznaniu w dniu 17 maja 2013r. Więcej...
Warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marie Curie
Wiadomość, opublikowana 02-04-2013
Warsztaty odbędą się 11 kwietnia w godzinach 10:15-14:30, w Sali Senatu UAM, II piętro Collegium Minus przy ulicy Wieniawskiego 1. Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.