Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie

Konkurs ERC dla początkujących naukowców
Wiadomość, opublikowana 13-08-2016

Do 18 października trwa konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) na granty dla młodych naukowców:  ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG

Więcej...
II Ogólnopolska e-konferencja Innowacyjnych Projektów Badawczych
Wydarzenie, rozpoczyna się 02-09-2016

Uprzejmie informujemy, że Dolnośląski Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o zaprasza doktorantów  do udziału w  II Ogólnopolskiej e-konferencji Innowacyjnych Projektów Badawczych, która odbędzie się 2 września 2016 r.

Więcej...
Otwarto nabór wniosków w ramach programu "Granty na granty..."
Wiadomość, opublikowana 08-07-2016

Od 1 lipca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej (Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali) i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

Więcej...
Spotkania informacyjne w NCBiR
Wiadomość, opublikowana 06-07-2016

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie ogłoszonych konkursów PO WER:

Więcej...
NCBiR ogłosiło nowy konkurs w ramach PO WER
Wiadomość, opublikowana 27-06-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni
w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej.

Więcej...
Konkurs w ramach PO WER
Wiadomość, opublikowana 23-06-2016

uprzejmie informujemy, iż  Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów”.

Więcej...
Zaproszenie do współpracy z MYES
Wiadomość, opublikowana 08-06-2016

Na prośbę Prof. Michała Karońskiego Przewodniczącego Rady NCN, przekazuję do wiadomości zaproszenie do współpracy z MYES (The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) w roli ekspertów zagranicznych oceniających wnioski w organizowanych przez to ministerstwo konkursach.

Więcej...
Ogłoszono nabór wniosków w ramach Konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia
Wiadomość, opublikowana 27-05-2016

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Więcej...
Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020
Wydarzenie, trwa od 13-06-2016 do 14-06-2016

Zachęcamy do udziału warsztatach pt.: "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020", które odbędą się
w dniach 13-14.06.2016 r. (poniedziałek-wtorek), godz. 9.30-14.30 w sali 56 Budynku C, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46.

Więcej...
Zapytanie ofertowe - druk zaproszeń
Wiadomość, opublikowana 23-05-2016

W związku z realizacją projektu pt. „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” numer RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedstawiamy ofertę na przygotowanie i druk zaproszeń.

Więcej...
Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-06-2016

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: "Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych...", które odbędzie się 7 czerwca 2016 r. (wtorek), w godz. 10.45 – 15.00, w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, przy ulicy Wieniawskiego 1.

Więcej...
Finanse w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-06-2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: "Finanse w Horyzoncie 2020", które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. (środa),w godz. 9.00-15.00, w sali 1.54 budynku H Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Rubież 46. Zachęcamy do udziału osoby, które w swojej pracy zawodowej zajmują się kwestiami finansowymi projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE.

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.