Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie

Konkurs w ramach PO WER
Wiadomość, opublikowana 23-06-2016

uprzejmie informujemy, iż  Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów”.

Więcej...
Zaproszenie do współpracy z MYES
Wiadomość, opublikowana 08-06-2016

Na prośbę Prof. Michała Karońskiego Przewodniczącego Rady NCN, przekazuję do wiadomości zaproszenie do współpracy z MYES (The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) w roli ekspertów zagranicznych oceniających wnioski w organizowanych przez to ministerstwo konkursach.

Więcej...
Ogłoszono nabór wniosków w ramach Konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia
Wiadomość, opublikowana 27-05-2016

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Więcej...
Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020
Wydarzenie, trwa od 13-06-2016 do 14-06-2016

Zachęcamy do udziału warsztatach pt.: "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020", które odbędą się
w dniach 13-14.06.2016 r. (poniedziałek-wtorek), godz. 9.30-14.30 w sali 56 Budynku C, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46.

Więcej...
Zapytanie ofertowe - druk zaproszeń
Wiadomość, opublikowana 23-05-2016

W związku z realizacją projektu pt. „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” numer RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedstawiamy ofertę na przygotowanie i druk zaproszeń.

Więcej...
Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-06-2016

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: "Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych...", które odbędzie się 7 czerwca 2016 r. (wtorek), w godz. 10.45 – 15.00, w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, przy ulicy Wieniawskiego 1.

Więcej...
Finanse w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-06-2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: "Finanse w Horyzoncie 2020", które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. (środa),w godz. 9.00-15.00, w sali 1.54 budynku H Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Rubież 46. Zachęcamy do udziału osoby, które w swojej pracy zawodowej zajmują się kwestiami finansowymi projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE.

Więcej...
UAM realizuje projekt pt.:"Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski"
Wiadomość, opublikowana 16-05-2016

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Politechniką Poznańską rozpoczął realizacje projektu pn. „KULTURA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI” o nr RPWP.04.04.02-30-0025/15, którego wartość wynosi 500 000 PLN.

Więcej...
UAM Ambasadorem Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Wydarzenie, trwa od 12-05-2016 do 14-05-2016

Z wielką przyjemnością zapraszamy na obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniach 12 - 14 maja br.

Więcej...
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, (Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016)
Wiadomość, opublikowana 10-05-2016

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016).

Więcej...
Raport Idealny w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 23-05-2016

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.:"RAPORT IDEALNY W HORYZONCIE 2020", które odbędzie się 23 maja 2016 r. (poniedziałek), w godz. 9.45-14.30, w sali 1.54 budynku H Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Rubież 46H.

Więcej...
Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020
Wiadomość, opublikowana 25-04-2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020", które odbędzie się 10 maja 2016 r. (wtorek), godz. 8.30-15.00, w Sali Senatu UAM, przy ul. Wieniawskiego1.

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.