Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie

Ostatnie wolne miejsca na zagraniczne staże postdoktorskie
Wiadomość, opublikowana 09-10-2015
W związku z ostatnimi wolnymi miejscami na 2-miesięczne zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) w projekcie "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Kwalifikacyjna ogłasza nabór ciągły (do wyczerpania limitu miejsc). Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu.
Wydarzenie, trwa od 16-09-2015 do 17-09-2015
W dniach 16-17 września 2015 r. (środa-czwartek), w godz. 9.15-15.30, w sali 56 budynku C Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ulicy Rubież 46 w Poznaniu, Regionalny Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie przygotowujące do skutecznego aplikowania o środki Programu Horyzont 2020. Więcej...
Konkurs dotyczący organizacji wydarzeń kulturalnych
Wiadomość, opublikowana 21-08-2015
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 na wydarzenia kulturalne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Więcej...
Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych skierowany do młodych naukowców
Wiadomość, opublikowana 20-08-2015
Do 17 listopada 2015r. można aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Granty przewidują wsparcie rozwoju kariery młodych, utalentowanych naukowców, znajdujących się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań. Więcej...
Poszukiwani są partnerzy do realizacji projektu „Geneza – Strategie równości płci w instytutach"
Wiadomość, opublikowana 18-08-2015
Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa" - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci" (H2020-GERI-4-2015). Więcej...
Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-09-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu w dniu 18 września 2015 r. (piątek), w godz. 9.15-14.00 w sali nr 6 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2. Więcej...
Konkurs na dofinansowanie projektów w programie „Studiujesz? Praktykuj!”
Wiadomość, opublikowana 14-08-2015
W dniu 11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.  Więcej...
Rekrutacja ciągła (do wyczerpania miejsc) na zagraniczne staże postdoktorskie
Wiadomość, opublikowana 24-07-2015
W związku z wolnymi miejscami na 2-miesięczne zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) w projekcie "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Kwalifikacyjna ogłasza nabór ciągły (do wyczerpania limitu miejsc). Więcej...
Granty w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie i nie tylko
Wiadomość, opublikowana 03-07-2015
Zachęcamy do składania wniosków w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, które umożliwiają realizacje projektów badawczo-szkoleniowych, oferując jednocześnie atrakcyjne możliwości rozwoju kariery zawodowej i wymianę wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Więcej...
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych
Wiadomość, opublikowana 26-06-2015
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych. Konkurs ten ma charakter pilotażowy. Jednym z jego celów jest wypracowanie najbardziej efektywnej metody wspierania innowacji społecznych w Polsce, tak aby w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020, doprowadzić do trwałej poprawy jakości usług społecznych. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
Wydarzenie, trwa od 23-06-2015 do 24-06-2015
Osoby zainteresowane udziałem w projektach zakładających współpracę międzynarodową, finansowanych z programu ramowego Horyzont 2020, zapraszamy do udziału w szkoleniu W dniach 23-24 czerwca 2015 r. (wtorek-środa), w godz. 9.15-15.30, w sali 1.54 Budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Rubież 46 H, w Poznaniu. Więcej...
PO WER - spotkania informacyjne w NCBiR
Wiadomość, opublikowana 03-06-2015
Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje w dniach 15 i 16 czerwca br. spotkania informacyjne, dotyczące konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz 1/ANTP/POWER/3.4/2015, ogłoszonych 20 maja 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przy tej okazji informujemy o możliwości śledzenia tych spotkań on-line. Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.