Podstawowe informacje i kontakty

Podstawowe informacje i kontakty

COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. Od chwili swego powstania w 1971 roku, COST ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research), przy czym duża waga przywiązywana jest do projektów zorientowanych na potrzeby społeczeństw. Elastyczna i pragmatyczna formuła programu (pozwalająca na inicjowanie projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie się w nie tylko zainteresowanych krajów), sprawiła, że liczne Akcje COST pomogły wytyczyć drogę wielu ważnym programom wspólnotowym. Mimo znacznej ekspansji programów Unii Europejskiej, COST ciągle odgrywa ważną rolę w promowaniu rozwoju współpracy naukowo-technicznej w Europie: przyczynia się do zwiększania synergii i tworzenia sieci, jak również pomaga w rozwoju integracji europejskiej.

W programie COST zobowiązują cztery podstawowe zasady:

 • otwartość - każdy kraj członkowski COST, jak również Komisja Europejska, może zainicjować wspólną realizację nowej Akcji;
 • elastyczność - przystąpienie kraju do udziału w konkretnej Akcji jest dobrowolne i zależy jedynie od narodowych priorytetów badawczych;
 • zdecentralizowane finansowanie - koszty wszystkich prac badawczych ponoszone są bezpośrednio przez kraje prowadzące badania;
 • wspólna koordynacja - realizacja krajowych projektów badawczych jest wspólnie koordynowana na szczeblu europejskim.

Akcje COST  

Jako prekursor zaawansowanych badań multidyscyplinarnych, COST odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).  Uzupełnia działania Programów Ramowych UE, stanowiąc "pomost" do środowisk naukowych w krajach rozwijających się.  Zwiększa ona także mobilności naukowców w Europie i wspiera tworzenie naukowych w dziewięciu dziedzinach kluczowych:
 • Biomedycyna i biologia molekularna
 • Żywność i rolnictwo
 • Lasy, ich produkty i usługi 
 • Nauki fizyczne i nanonauki 
 • Chemia i technologie molekularne
 • Nauka o ziemi i kształtowanie środowiska 
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne 
 • Transport i rozwój miast 
 • Społeczeństwo, kultura i zdrowie

Więcej o realizowanych akcjach
http://www.cost.esf.org/domains_actions/all_actions

Finansowanie:
Badania prowadzone w ramach programu COST są finansowane bezpośrednio przez prowadzące je kraje i organizacje, a jedynie koszty koordynacji są pokrywane z budżetu Programu. Udział w Akcji COST uprawnia do złożenia w MNiSW wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego.

Więcej informacji:

www.cost.esf.org

Koordynator krajowy:
Marek Zdanowski
Radca Ministra
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3,
00-921 Warszawa
tel.: 022/5292442

e-mail: marek.zdanowski@nauka.gov.pl

www.nauka.gov.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.