Program COST

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (ang. European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research)

COST to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.