Aktualności

Konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.2/2010
Wiadomość, opublikowana 29-11-2010
Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 4.2 Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mające na celu podniesienie świadomości pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej). Więcej...
Stypendia dla doktorantów w ramach PO KL
Wiadomość, opublikowana 23-06-2010
Dział Programów Europejskich UAM uprzejmie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił wyniki konkursu o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum. FAQ - aktualizacja
Wiadomość, opublikowana 02-03-2010

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.