Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

wrpo-logo 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny jest jednym z 16 wojewódzkich programów operacyjnych. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb w ten sposób, aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych były spójne z planami rozwoju każdego województwa.
Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu WRPO pełni Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Inwestycje realizowane przy udziale środków z WRPO muszą być realizowane na terenie naszego województwa. Priorytety WRPO obejmują inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym oraz promocją regionu.