Najlepsi doktorzy i najlepsi magistrzy z UAM
Wiadomość, opublikowana 26-04-2017

Już po raz 13 w Poznaniu wybrano najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w uczelniach i placówkach naukowych Poznania, których autorzy podejmowali problematykę związaną ze stolicą Wielkopolski. Laureatów „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” uhonorowano dziś, podczas uroczystości w Urzędzie Miasta. Jest wśród nich 6 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem miejskiego konkursu jest zaangażowanie młodych talentów naukowych na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnieć. W każdej z grup (prace doktorskie i prace magisterskie) wyłoniono 3 zwycięzców oraz przyznano 5 wyróżnień.
Magdalena Filipiak z UAM zdobyła nagrodę za pracę doktorską pt. „Identyfikacja pigmentów zastosowanych do wykonania zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienic nr 41 i 43 na Starym Rynku w Poznaniu”. Najlepszą „magisterkę” pt. „Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro” napisała Monika Drobna z UAM.
W grupie wyróżnionych znalazł się natomiast Adam Pleskaczyński z UAM za pracę doktorską pt. „Bezpowrotne straty osobowe Armii Czerwonej w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku”.
Wyróżniono także następujące prace magisterskie obronione na UAM :
1. Dawid Abramowicz – „Świadczenia ekosystemowe jako przesłanka do zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Przykład Szacht w Poznaniu”,
2. Wojciech Wachowiak – „Integracja podsystemów transportowych aglomeracji poznańskiej w oparciu o węzły przesiadkowe przy dworcach miejskich”,
3. Aleksandra Bartkowiak – „Synteza i właściwości fizykochemiczne nanokrystalicznych fluorków lutetu domieszkowanych jonami lantanowców, wykazujących zjawisko konwersji energii w górę”.
Nagrody pieniężna dla zwycięskiej pracy doktorskiej wynosi 8 tys. zł a 4 tys. zł za nagrodzoną pracę magisterską. Oceniane były prace obronione w roku konkursowym i poprzednim. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe albumy. W skład Kapituły Konkursu weszły osoby delegowane przez Prezydenta Miasta Poznania oraz członkowie powołani przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.