„Moja droga do Mazur”
Wiadomość, opublikowana 28-07-2017

"Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie", to najnowsza książka prof. Andrzeja Saksona, pracownika naukowego UAM. Praca poświęcona jest losom historycznym i przemianom społecznym na ziemiach byłych Prus Wschodnich. Region ten wchodzi obecnie w skład trzech państw: Litwy – Kraj Kłajpedzki, Rosji – Obwód Kaliningradzki oraz Polski – Warmia i Mazury.

Autor, analizując stosunki narodowościowe, wiele miejsca poświęca tragicznym losom ludności mazurskiej. Co ciekawe, we wstępie pt. "Moja droga do Mazur" określa się jako "naturalizowany" Mazur. Zauważa, iż "To mój gest solidarności ze społecznością zmarginalizowaną zarówno przez Niemców, jak i Polaków". W pracy znajdują się także sylwetki wybitnych twórców mazurskich oraz teksty źródłowe, np. sensacyjny dokument z 1952 r. zakładający przymusową deportację Mazurów w Bieszczady.

Prof. Andrzej Sakson jest socjologiem specjalizującym się w socjologii narodu. Autor ponad 350 opracowań. Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych, m.in. współzałożyciel i redaktor „WeltTrends” Zeitschrift fűr internationale Politik”, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, Prezydent AWR-Association for the Study of the World Refugee Problem. W latach 2004-2011 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Aleksandra Śliwińska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.