Kierunek Peru lub Mozambik w ramach programu ERASMUS+
Wiadomość, opublikowana 29-09-2017

Ponad 150 studentów i pracowników może realizować swoje projekty w 29 uczelniach w 24 państwach spoza Unii Europejskiej takich jak: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kamerun, Indie, Jordania, Kosowo, Rosja, Senegal, Serbia, Ukraina, USA, Uzbekistan, Izrael, Albania, Kanada, Tajwan, Peru, Japonia, Mozambik, Armenia, Filipiny, Algieria, Kazachstan, Meksyk.

Umożliwia to umowa finansowa zawarta między UAM a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus+ o przyznaniu dotacji dla projektu „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi”

Działanie programu Erasmus+ jest bardzo szerokie. Jednym z kluczowych elementów programu pozostała jednak międzynarodowa mobilność edukacyjna. Dotyczy ona zarówno studentów jak i pracowników uczelni, a także – co jest nowym elementem – absolwentów, którzy mogą wyjeżdżać na praktyki. Studenci mogą wyjechać na część studiów lub na praktyki, a pracownicy – w celu prowadzenia zajęć na zagranicznej uczelni lub na szkolenia.

W „klasycznej” formule programu możliwa była wzajemna wymiana z państwami Unii Europejskiej, krajami EOG (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) oraz dodatkowo Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i Turcją.

Trzy lata temu pojawiła się możliwość znacznego poszerzenia akademickiej wymiany, która objęła teraz niemal wszystkie regiony świata. W unijnym słowniku te mobilności są określane jako „Współpraca z państwami partnerskimi” (w odróżnieniu od państw programu, czyli – w uproszczeniu – państw europejskich) i kryją się pod skrótem KA107. Uczelnie mogą zatem ubiegać się o współpracę z m.in. państwami Bałkanów Zachodnich, Azji Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Karaibów, Pacyfiku, Ameryki Północnej oraz z wybranymi państwami Bliskiego Wschodu, regionem unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i Rosją.

W praktyce oznacza, to, że w projekcie mobilności KA107 można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany – zarówno studentów jak i pracowników – z uczelniami z ponad 150 państw partnerskich. Współpraca obejmuje oczywiście zarówno przyjazdy do Polaki jak i wyjazdy do zagranicznych partnerów.

UAM uczestniczy w projekcie KA107 od pierwszej jego edycji. Obecnie w realizacji mobilności z pozaeuropejskimi parterami uczestniczy 9 Wydziałów (Wydział Anglistyki; Wydział Biologii; Wydział Chemii; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Wydział Historyczny; Wydział Neofilologii; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; Wydział Nauk Społecznych). Niedługo, po ostatecznych wynikach tegorocznej edycji konkursu, dołączą do tej listy koleje jednostki naszej Uczelni. Właśnie podpisana umowa jest już trzecią z kolei dotyczącą tego projektu

Program Erasmus + zastąpił siedem wcześniejszych unijnych inicjatyw m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, „Młodzież w działaniu”. Obejmuje on także centralnie zarządzany program Jean Monnet oraz program wsparcia dla inicjatyw sportowych.

Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.