BESTStudentGRANT
Wiadomość, opublikowana 11-01-2018

UAM dba o rozwój najlepszych! 18 grudnia 2017 r. (w poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Lubrańskiego Collegium Minus, poznamy 9. laureatów pierwszego konkursu BESTStudentGRANT! Zwycięzcy otrzymają do 5000 zł na realizację swojego pierwszego w życiu projektu badawczego.

Konkurs BESTStudentGRANT adresowany jest do laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki, a teraz są studentami pierwszego i drugiego roku na UAM.

Do konkursu zgłoszono 22 projekty. W złożonych w listopadzie wnioskach aplikacyjnych uczestnicy konkursu opisali swoje propozycje badawcze, wskazali cele badań, opracowali harmonogram ich realizacji oraz kosztorys. Przedstawili także sposoby upowszechniania swoich wyników. Propozycje studentów były oceniane przez wybranych recenzentów, a kapituła programu BESTStudentGRANT wyłoniła najlepszych. Zwycięzca może otrzymać –według własnego wskazania – finansowanie wyjazdów konferencyjnych, udziału w warsztatach czy kursach, które pomogą mu na rozwijanie umiejętności badawczych. Stypendium może sfinansować kwerendę biblioteczną czy wyjazd (także zagraniczny), podczas którego zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne lub terenowe. Grantobiorca z otrzymanego dofinansowania może ponadto kupić książki czy oprogramowanie. Ważnym składnikiem wsparcia jest honorarium w wysokości do 30% całkowitej kwoty dofinansowania, które można wykorzystać w zależności od swoich potrzeb.

Laureaci swoje badania realizować będą do końca bieżącego roku akademickiego, a ich wyniki zostaną upublicznione w postaci artykułów naukowych, wstąpień konferencyjnych, referatów i posterów. Ponadto zostaną także zaprezentowane społeczności UAM w październiku 2018 na pierwszym BESTStudentSEMINAR.

Pozyskiwanie jak najlepszych kandydatów na studia i umożliwianie im ciągłego rozwoju na najwyższym poziomie jest jednym z podstawowych celów każdej uczelni na świecie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, także zabiega o to, aby najlepsi kandydaci stawali się później studentami. Stąd pomysł na konkurs BESTStudentGRANT. 

Zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i poznanie młodych, ciekawych ludzi, którzy od początku studiów stają się naukowcami.

Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.