„Czy wszystko może zostać śmieciem?”– Garbage Studies na Wydziale Historycznym UAM
Wiadomość, opublikowana 28-05-2018

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r., na Wydziale Historycznym UAM, odbędzie się ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa: „Garbage Studies. Kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci”. Wydarzenie organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego, Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologów UAM.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad wielowymiarowym zagadnieniem śmieci. Pojęcie „śmieć” można rozumieć dosłownie – jako rzecz zużytą lub zniszczoną, która przeznaczona jest do wyrzucenia. W tym ujęciu badaczy interesuje to, co rzeczywiście dzieje się z przedmiotami, których się pozbywamy, w jaki sposób są one zagospodarowywane – czy są po prostu wyrzucane, zbierane i wykorzystywane przez innych ludzi, segregowane i poddawane recyklingowi. Przedmioty te mogą stanowić również bezpośrednie zagrożenie dla życia i środowiska. Z drugiej strony śmieci można potraktować mniej dosłownie, jako kategorię społeczną i kulturową. I tak na przykład, śmieć zdaje się być użyteczną metaforą na to, co zbędne i niepotrzebne, czego przejawem są różnego rodzaju wykluczenia społeczne. Śmieć może być też zręcznym narzędziem oporu i kontestacji otaczającej nas rzeczywistości. Wreszcie, śmieć jako kategoria sama w sobie jest zróżnicowana społecznie i kulturowo. Organizatorzy konferencji chcą stworzyć przestrzeń do wspólnej i interdyscyplinarnej dyskusji na temat wpływu śmieci (a w zasadzie tego, co z nimi robimy) na środowisko i czekającą nas przyszłość.

Uczestnicy konferencji podejmą następujące zagadnienia:

  • śmieci jako zróżnicowana kategoria tworzona kulturowo;
  • śmieci jako kategoria marginalizacji społecznej;
  • śmieci jako produkt uboczny produkcji i konsumpcji;
  • śmieci, czyli rzeczy;
  • śmieci w naukach przyrodniczych;
  • śmieci w naukach o przeszłości;
  • śmieci w sztuce.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/garbagestudies2018/

Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.