dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, Wydział Historyczny

Imię: Jędrzej

Nazwisko: Paszkiewicz

Tytuł naukowy: dr hab.

Wydział: Wydział Historyczny

Instytut: Instytut Historii

Zakład: Zakład Bałkanistyki

Funkcja: adiunkt

Obszary zainteresowań badawczych:

  • współczesne systemy polityczne w Europie południowo-wschodniej;
  • relacje społeczeństwo-państwo-polityka w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Grecji, Macedonii (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Serbii, Słowenii;
  • uwarunkowania geopolityki bałkańskiej w XIX, XX wieku i obecnie (mniejszości narodowe, etniczne i religijne, odniesienia kulturowe, narodowościowe, religijne);
  • historia polityczna narodów i państw na Bałkanach w XIX i XX wieku.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Dotychczasowy dorobek naukowy odwołuje się do trzech zasadniczych zagadnień: relacje międzysąsiedzkie, polityczne i etniczno-kulturowe w regionie bałkańskim, wpływ mocarstw na sytuację międzynarodową na Bałkanach w XX wieku, konkretyzacja i ewolucja koncepcji narodowych oraz państwowych na Bałkanach. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.