dr hab. inż. Jan Zych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Imię: Jan

Nazwisko: Zych

Stopień naukowy / Tytuł zawodowy: dr hab. inż.

Wydział: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Zakład: Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Obszary zainteresowań badawczych:

 

  • Gry decyzyjne;
  • Teoria i praktyka decyzji;
  • Teoria gier;
  • Gry: poważne, menadżerskie, szkoleniowe, wojenne;
  • Inteligentne systemy wspomagania decyzji;
  • Symulacje komputerowe;
  • Leassons Learned;
  • Systemy informatyczne w obszarze bezpieczeństwa;
  • Metody i techniki sztucznej inteligencji;
  • Cybernetyka.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Z wykształcenia jestem cybernetykiem. Moja aktywność zawodowa jest związana z realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa. Aktualnie moim obszarem naukowego zainteresowania jest problematyka kształcenia kadr dla bezpieczeństwa oraz identyfikacja, ocena i prognozowanie zagrożeń oraz kwestie przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zagadnienia te rozpatruję w kontekście zmieniających się uwarunkowań w sferze pozamilitarnej i militarnej systemu bezpieczeństwa państwa. Moją specjalizacją są gry decyzyjne. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.