dr Katarzyna Sadowska, Wydział Studiów Edukacyjnych

Imię: Katarzyna

Nazwisko: Sadowska

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Studiów Edukacyjnych

Zakład: Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej

Funkcja: adiunkt

Obszary zainteresowań badawczych:

  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w polskim systemie oświaty;
  • edukacja muzyczna w polskiej szkole powszechnej;
  • arteterapia w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju dziecka;
  • aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań o charakterze twórczym w procesie stymulowania ich rozwoju;
  • warunki pracy głosem ucznia i nauczyciela w polskich placówkach oświatowych.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Zainteresowania badacze oscylują wokół problemów związanych z propedeutyczną edukacją małego dziecka (wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem wczesnoszkolnym), edukacją muzyczną w polskiej szkole (a także formami równoległej, pozaszkolnej edukacji artystycznej), zastosowaniem oddziaływań arteterapeutycznych w procesie profilaktyki i terapii dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, aktywizowaniem dzieci i młodzieży do podejmowania działań o charakterze twórczym w procesie stymulowania ich rozwoju, kontekstami higieny pracy głosem ucznia i nauczyciela w warunkach polskiej szkoły.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.