dr Michał Szczyszek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Imię: Michał

Nazwisko: Szczyszek

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Instytut: Instytut Filologii Polskiej

Zakład: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego

Obszary zainteresowań badawczych:

  • kultura języka polskiego;
  • poprawność językowa komunikatów ustnych i tekstów pisanych;
  • werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji międzyludzkiej;
  • strategie komunikacyjne w sytuacjach zadaniowych;
  • językowe i kompozycyjne zasady redakcji tekstów (pisanych i mówionych);
  • polski język młodzieżowy (sposoby komunikacji wśród polskich nastolatków);
  • system gramatyczny współczesnego języka polskiego;
  • słowotwórstwo współczesnej polszczyzny;
  • współczesne sposoby pomnażania polskiego słownictwa (zapożyczenia, zjawiska słowotwórcze, neosemantyzmy);
  • procesy internacjonalizacji polszczyzny (jako efekt globalizacji).

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Moje zainteresowania naukowe dotyczą: polszczyzny współczesnej, zwłaszcza jej słowotwórstwa, problematyki związanej z normą języka polskiego (m.in. kształtowanie się normy u nastolatków), procesów internacjonalizacji języka polskiego (przejaw globalizacji), wariantu mówionego języka oraz werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji międzyludzkiej. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.