dr Monika Błaszczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Imię: Monika
Nazwisko: Błaszczak
Tytuł naukowy: doktor
Wydział: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Instytut: Instytut Filologii Polskiej
Zakład: Zakład Estetyki Literackiej
Funkcja: adiunkt

 

 

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Zainteresowania badawcze obejmują estetykę literacką i performatywną, współczesny i najnowszy dramat i teatr, literaturę i sztukę XX i XXI wieku. Obecnie badania prowadzone są wokół zagadnień kategorii estetycznych i opierają się na analizie najnowszych działań teatralnych i w dziedzinie sztuki oraz na przykładach literackich. Rozważania te osadzone są w kontekście teoriopoznawczych dyskursów współczesności. Badania mają charakter interdyscyplinarny, łącząc perspektywy: literaturoznawczą, kulturoznawczą i teatrologiczną. Dalsze zainteresowania dotyczą również praktycznych aspektów kultury takich jak: zarządzanie w kulturze, sztuka autoprezentacji, kuratorstwo kulturalne.
 

 

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.