dr Stanisław Szadziński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Imię: Stanisław Stefan

Nazwisko: Szadziński

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut: Instytut Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Collegium Polonicum

Funkcja: adiunkt

Obszary zainteresowań badawczych:

  • Gospodarka przestrzenna w turystyce: zagospodarowanie turystyczne – inżynieria turystyczna - rewitalizacja obszarów funkcją turystyczną.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Specjalizacja zawodowa (teoria i praktyka):

  • zagospodarowanie turystyczne / inżynieria turystyczna:

1. Poziom regionalny (planistyczny)

  • plany przestrzenne zagospodarowania turystycznego

2. Poziom miejscowy (inwestycyjny, obiektowy):

  • studium przeddecyzyjne,
  • studium projektowe,
  • studium wykonalności projektu,
  • rozwijanie projektu inwestycyjnego.

3. Rewitalizacja obszarów funkcją turystyczną

Doświadczenie zawodowe (w ww. zakresie eksperckim):
1975 -     Pracownik naukowo - dydaktyczny, specjalność - zagospodarowanie turystyczne, gospodarka przestrzenna: Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku (1975 - 1985), Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1985 - 1989), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie (1997 - 2006), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2009 - )
1996 - 2010     Właściciel - Dyrektor AQUARIUS Ent. Consulting, biuro doradztwa inwestycyjnego, Poznań. Przedmiot działalności: studia do projektów inwestycyjnych, rozwijanie projektu inwestycyjnego, inżynieria turystyczna - zagospodarowanie turystyczne: planowanie przestrzenne i proces inwestycyjny
2007 - 2010    Prezes Zarządu KANOPEE Polska Sp. z o.o., Poznań. Francusko - polska spółka prawa handlowego sprzężona z HORWATH HTL France -  KANOPEE SAS, Paris. Gabinet projektowy: inżynieria czasu wolnego (turystyka, rekreacja, kultura, sport)   

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.