prof. Tomasz Wicherkiewicz, Wydział Neofilologii

Imię:  Tomasz   

Nazwisko: Wicherkiewicz

Tytuł naukowy: prof. UAM dr hab.

Wydział: Wydział Neofilologii

Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami

Katedra: Katedra Orientalistyki

Funkcja: kierownik Pracowni; adiunkt

Obszary zainteresowań badawczych:

  • mniejszości narodowe, etniczne i językowe;
  • polityka językowa i planowanie językowe;
  • status i sytuacja języków regionalnych w Europie;
  • sytuacja/zróżnicowanie językowe Polski, Europy i Azji;
  • Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych;
  • języki zagrożone i mikrojęzyki;
  • dokumentacja i bazy danych zagrożonych/ginących języków;
  • rewitalizacja zagrożonych/ginących języków;
  • wielojęzyczność i wieloetniczność.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Zainteresowania badawcze i praktyczne dotyczą przede wszystkim: polityki językowej oraz planowania w odniesieniu do języków mniejszościowych, zwłaszcza mikrojęzyków i języków regionalnych, ekspertyz nt. przygotowania i zastosowania dokumentów prawnych (w tym europejskich) dotyczących mniejszości językowych, etnicznych i in.; działań rewitalizacyjnych na rzecz zachowania wielojęzyczności i wieloetniczności w odniesieniu do ginących języków Polski, Europy i Azji; dokumentacji języków zagrożonych brakiem przekazu międzypokoleniowego i wyginięciem.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.