dr Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji

Imię: Wojciech

Nazwisko: Szafrański

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Katedra: Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

 

Obszary zainteresowań badawczych:

  • obrót dziełami sztuki;
  • prawo ochrony dziedzictwa kulturowego;
  • prawo ochrony zabytków;
  • kodyfikacje prawa w ujęciu historycznym.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Zainteresowanie badawcze skoncentrowane na problematyce prawnej dziedzictwa kulturowego oraz obrotu dziełami sztuki (m.in. rynku aukcyjnego). Ekspert muzeów i innych instytucji kultury oraz podmiotów działających na rynku sztuki. Współpracuje z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, w szczególności fałszerstw oraz kradzieży dzieł sztuki. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.