mgr Marcin Michalski, Wydział Historyczny

Imię: Marcin

Nazwisko: Michalski

Tytuł naukowy: mgr

Wydział: Wydział Historyczny

Instytut: Instytut Prahistorii

Zakład: Zakład Historii i Metodologii Prahistorii

Funkcja: doktorant stacjonarny

Obszary zainteresowań badawczych:

  • nieinwazyjne badania archeologiczne;
  • geofizyka archeologiczna;
  • zastosowanie wykrywaczy metali w archeologii;
  • ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego;
  • zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym;
  • archeologia współczesności;
  • archeologia II wojny światowej;
  • badanie i dokumentacja miejsc opuszczonych.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Horyzonty badawcze archeologii w XXI wieku uległy znacznemu poszerzeniu. W poczet metod badawczych weszło rozpoznanie nieinwazyjne, w tym prospekcja geofizyczna. Odejście od tradycyjnych badań wykopaliskowych jest odpowiedzią na współczesne zasady ochrony dziedzictwa archeologicznego. W zakresie przedmiotów badań archeologii pojawiły się zagadnienia związane z pozostałościami materialnymi historii najnowszej, głównie z reliktami II wojny światowej.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.