mgr Maria Jędrzejczak, Wydział Prawa i Administracji

Imię:  Maria

Nazwisko:  Jędrzejczak

Tytuł naukowy: mgr

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Zakład: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Funkcja: doktorant

Obszary zainteresowań badawczych:
  • prawo administracyjne;
  • postępowanie administracyjne;
  • postępowanie sądowoadministracyjne;
  • władza dyskrecjonalna organów państwowych;
  • uznanie administracyjne;
  • legislacja administracyjna.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Moje zainteresowania koncentrują się wokół prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W ich ramach szczególną uwagę poświęcam zagadnieniom, które są związane ze swobodą działania organów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.