prof. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Imię: Andrzej

Nazwisko: Mizgajski

Tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Zakład: Zakład Geografii Kompleksowej

Funkcja: Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, Kierownik Zakładu Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie Środowiskiem"

Obszary zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie środowiskiem – problemy sprawności zarządczej jednostek administracji w dziedzinie środowiska przyrodniczego i jego zasobów;
  • prognozowanie oddziaływania na środowisko w dokumentach eksperckich związanych z oceną oddziaływania na środowisko;
  • programowanie ochrony środowiska – konstruowanie i ewaluacja dokumentów programowych na różnych poziomach administracji;
  • ekologia miasta i terenów zurbanizowanych – problematyka włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji , planowanie strategiczne rozwoju miast;
  • badania krajobrazowe - zagadnienie jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Zainteresowania naukowe skupia na zarządzaniu środowiskiem, które traktuje jako ważne i perspektywiczne pole zintegrowanych badań geograficznych. W sposób szczególny zajmuje się teorią i zastosowaniem koncepcji świadczeń ekosystemów (ecosystem services) oraz ekologią miasta i terenów zurbanizowanych, w tym włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji. Kontynuuje również zainteresowanie krajobrazem uczestnicząc w badaniach nad zagadnieniem jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi. Bierze udział w pracach licznych gremiów naukowych. Dopełnieniem jego aktywności jest działalność aplikacyjna i popularyzatorska.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.