prof. Anna Izabela Brzezińska, Wydział Nauk Społecznych

Imię: Anna Izabela

Nazwisko: Brzezińska

Tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Instytut: Instytut Psychologii

Zakład: Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju

Funkcja: kierownik zakładu

Obszary zainteresowań badawczych:

  • psychologia rozwoju w okresie dzieciństwa, dorastania, dorosłości i starości;
  • psychologia edukacji – opieka nad małym dzieckiem i wczesna edukacja, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja seniorów (szczególnie edukacja cyfrowa, aktywizacja społeczna, oferta uniwersytetów III wieku), tutoring nauczycielski i tutoring rówieśniczy;
  • problemy zdrowia publicznego: odroczona dorosłość, starzenie się, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Instytucje edukacyjne jako miejsca wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowania tzw. miękkich kompetencji i przygotowania do Life Long Learning; jakość społecznego środowiska uczenia się w kontekście kształtowania się tożsamości; rola nauczyciela jako osoby wspomagającej rozwój uczniów w różnym wieku.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.