prof. Hanna Krauze - Sikorska, Wydział Studiów Edukacyjnych

Imię: Hanna

Nazwisko: Krauze - Sikorska

Tytuł naukowy: prof. UAM dr hab.

Wydział: Wydział Studiów Edukacyjnych

Zakład: Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej

Funkcja: kierownik Zakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej

Obszary zainteresowań badawczych:
  • opieka i edukacja małych  dzieci (do 3 roku życia);
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; ( adaptacja do środowiska przedszkolnego i szkolnego; gotowość szkolna i jej determinanty);
  • problemy edukacji dzieci i młodzieży z utrudnieniami  i zaburzeniami w rozwoju na kolejnych etapach edukacji (w tym  dzieci i młodzieży z tzw. grup ryzyka);
  • diagnoza, wsparcie edukacyjne i społeczne, profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi ( w tym dzieci z uzdolnieniami i zdolnościami);
  • świat Digital Natives (cyfrowych tubylców);
  • twórczość dzieci i młodzieży jako wartość podmiotowa i społeczna;
  • twórczość artystyczna w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży (w tym  NET ART);
  • psychoterapeutyczne funkcje dziecięcej ekspresji plastycznej oraz rozwijanie  ekspresji artystycznej dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Poznawcze i społeczno - emocjonalne funkcjonowanie dziecka z problemami rozwoju i zachowaniu: profilaktyka, diagnoza, terapia wykorzystująca m.in. możliwości uczenia się wspomaganego komputerowo.
Obszary edukacyjnych wyzwań w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym – uwzględnianie strategii indywidualizujących proces uczenia  się; konieczność zmian w procesie edukacji (uwzględnianie wielowymiarowości uczenia się; wykorzystywanie środków interaktywnych; twórczej aktywności dzieci i młodzieży.
Społeczne uczestnictwo w przebiegu życia; wychowanie do refleksyjnej wspólnoty  (m.in. idee Janusza Korczaka) – znaczenie tutorstwa, facylitacji.
Male dziecko w systemie opieki i edukacji   - edukacja nastawiona na potrzeby dziecka i jego podmiotowość.
Dziecko w szkolnej rzeczywistości- szkoła jako miejsce wspierające rozwój dzieci i młodzieży z utrudnieniami np. z cechami indywidualnymi np. nieśmiałością, które mogą przekształcić się w zaburzenia,  z ryzyka dysleksji, dyskalkulii, ADHD, hipoaktywnych, nieakceptowanych społecznie, ze środowisk de faworyzowanych, zdolnych, ale funkcjonujących w środowiskach niedopasowanych do ich potrzeb i możliwości.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.