prof. Józef Górski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Imię: Józef

Nazwisko: Górski

Tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut: Instytut Geologii

Zakład: Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód

Funkcja: Dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu

Obszary zainteresowań badawczych:

  • hydrogeologia;
  • hydrogeochemia;
  • monitoring i ochrona wód podziemnych i powierzchniowych;
  • antropogeniczne zagrożenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych;
  • rekultywacja terenów zdegradowanych;
  • infiltracyjne ujęcia wód;
  • geotermia.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Moje zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętych zagadnień hydrogeologii i ochrony wód, a w tych ramach m.in. takich problemów jak: jakość wód podziemnych, związki wód podziemnych i powierzchniowych, monitoring wód, uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej, strefy ochronne ujęć wód podziemnych, wykorzystanie energii geotermalnej, rekultywacje wód i gruntów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.