prof. Przemysław Czapliński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Imię:  Przemysław

Nazwisko: Czapliński

Tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.

Wydział: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Instytut: Instytut Filologii Polskiej

Zakład: Zakład Antropologii Literatury

Funkcja: kierownik Specjalności krytycznoliterackiej

Obszary zainteresowań badawczych:
  • historia literatury XX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy);
  • socjologia literatury (czytelnictwo; rynek książki; instytucje życia literackiego: nagrody literackie, czasopisma, ośrodki kształcenia);
  • literatura jako medium (przemiany literatury – od twórczości ustnej, poprzez książkę papierową, do medium elektronicznego)
  • przemiany sarmatyzmu w kulturze polskiej XX i XXI wieku;
  • literatura i historia społecznych emocji (gniew, strach, duma, odraza, wstyd…);
  • polska literatura najnowsza (po roku 1989) w kontekście badań tzw. "kultur mniejszych" (pół-peryferyjnych);
  • nowe metodologie badań literackich (nauka o pamięci, biokrytyka, nauka o afektach, ekonomia literatury, "literatura globalna");
  • Holokaust w literaturze i filozofii.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Zasadniczym przedmiotem moich zainteresowań jest konfrontacja literatury z nowoczesnością i wynikające stąd problemy: konflikt modernizacji i tradycji, przemoc nowoczesna (wojna, obozy, Zagłada) jako narzędzie przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanik i powrót utopii jako rezultaty kryzysu projektowania przyszłości. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.