Sprostowania, odpowiedzi, oświadczenia

Pismo do Redaktor Naczelnej "7 Dni Kalisza"
Wiadomość, opublikowana 11-03-2015

Poznań, 3 lutego 2015 r.

Pani
Ewa Bąkowska
Redaktor Naczelna
"7 Dni Kalisza"

Szanowna Pani Redaktor,
piszę do Pani pragnąc wyrazić swój smutek i oburzenie wynikające z publikacji artykułu „Uczelniany układ zamknięty” (7 Dni Kalisza, 28 stycznia 2015 roku, str. 9) oraz ze sposobu działania Autora wspomnianego tekstu, Pana Redaktora Wojciecha Sitara.
Pracę Redaktora Wojciecha Sitara nad artykułem cechuje brak zachowania etyki dziennikarskiej. Szczególnie razi fakt naruszenia Kraty Etycznej Mediów – brak dążenia do prawdy i obiektywizmu. No cóż, Pan Redaktor zdaje sobie sprawę, że nieprzestrzeganie zasad etycznych nie rodzi konsekwencji prawnych… Jednak naruszenie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U.  z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z. późn. zm.) już tak. Pan Redaktor naruszył następujące artykuły ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U.  z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z. późn. zm.): art. 14 ust. 2 (autoryzacja), art. 10 ust. 1 (obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego), art. 12 ust. 1 pkt 1 (zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych).
Publikacja zawiera informacje nieprawdziwe i (lub) nieścisłe. Pamiętać należy, że wolność wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego, ograniczają ją normy prawne. Natomiast w artykule znajdują się treści, które mogą stanowić przedmiot procesu o naruszenie dóbr osobistych (art. 23, 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz. U. z  1964 r., Nr 16 poz. 93 z. późn. zm.) lub zniesławienie prasowe (art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz. U. z 1997 r., nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
Z przykrością informuję również Panią Redaktor, że sposób, w jaki Redaktor Wojciech Sitar rozmawiał ze mną w dniu 26 stycznia 2015 roku, przygotowując wspomniany artykuł, jest oburzający i niedopuszczalny. Ton wypowiedzi i tendencyjny sposób zadawania pytań wymusił na mnie przerwanie oskarżeń kierowanych pod moim adresem przez Pana Redaktora. Poprosiłam Go o zaniechanie tego typu działań, autoryzację wypowiedzi oraz przesłanie ewentualnych pytań mailem. Do żadnej mojej prośby Pan Redaktor nie przychylił się. Co więcej, otrzymałam kilka smsów, które – informuję – zamierzam wykorzystać na wypadek ewentualnego procesu sądowego. 
Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się do Pani Redaktor z prośbą o interwencję w tej sprawie. Ufam, że Redakcja kierowanej przez Panią Gazety, podobnie jak ja, stawia na pierwszym miejscu zachowanie zgodne z dziennikarskim etosem pracy.

 Z poważaniem,

dr Dominika Narożna
Rzecznik Prasowy
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej...
Sprostowanie - Metro, 26 listopada 2014 r.
Wiadomość, opublikowana 03-12-2014
SPROSTOWANIE
W artykule „Naukowa misja sprzątanie”, autorstwa red. Alicji Bobrowicz, opublikowanym na str. 4 „Metra” z dnia 26 listopada 2014 roku, znalazły się nieprawdziwe informacje. Nie jest prawdą, jakoby Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stanisław Wachowiak „Wyraził oburzenie praktykami firmy FMD, ale sprzątaczkom nie pomógł”. Paniom, o których mowa, za pośrednictwem Władz UAM została zaoferowana bezpłatna pomoc prawna ze strony Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz kancelarii prawnej absolwenta UAM - dra Artura Iglińskiego. Ponadto nie jest prawdą, jakoby fotografia ilustrująca artykuł przedstawiała Rektorat UAM.

dr Dominika Narożna
Rzecznik Prasowy
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Więcej...
Sprostowanie - Gazeta Wyborcza, 26 listopada 2014 r.
Wiadomość, opublikowana 03-12-2014
SPROSTOWANIE
W komentarzu „Piętnaście minut u rektora”, autorstwa red. Agnieszki Kublik oraz red. Grzegorza Sroczyńskiego, opublikowanym na str. 2 „Gazety Wyborczej” z dnia 26 listopada 2014 roku, znalazły się nieprawdziwe i nieścisłe informacje. Nie jest prawdą, jakoby sprzątaczki pracujące w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały „przeniesione z etatów do firmy zewnętrznej”. W przypadku Pań, o których mowa, UAM nie dokonał zmiany warunków zatrudnienia, ponieważ nie były one wcześniej pracownikami etatowymi UAM na stanowiskach sprzątających. Natomiast spośród owych Pań, dwie osoby były i nadal są zatrudnione w Uniwersytecie na ¾ etatu, jako portier oraz jako porządkowa. Ponadto sprzątaczkom, za pośrednictwem Władz UAM, została zaoferowana bezpłatna pomoc prawna ze strony Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz kancelarii prawnej absolwenta UAM - dra Artura Iglińskiego.

dr Dominika Narożna
Rzecznik Prasowy
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Więcej...
Sprostowanie - Gazeta Wyborcza, 25 listopada 2014 r.
Wiadomość, opublikowana 03-12-2014
SPROSTOWANIE
W artykule „Moralne sprzątanie uniwersytetu”, autorstwa red. Agnieszki Kublik, opublikowanym na str. 8 „Gazety Wyborczej” z dnia 25 listopada 2014 roku, znalazły się nieprawdziwe informacje. Nie jest prawdą, jakoby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postępował niezgodnie z prawem i „zlekceważył informacje o wyzysku kobiet” podpisując umowy z firmami „które oferują najtańsze sprzątanie, bo oszukując, zarabiają na swoich pracownikach”. Otóż, zgodnie z prawem obowiązującym na dzień zawarcia umowy z firmą, jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.  Nie jest także prawdą, iż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza „oszukał” i „nie pomógł” sprzątającym na terenie Uczelni osobom. Paniom, o których mowa, za pośrednictwem Władz UAM została zaoferowana bezpłatna pomoc prawna ze strony Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz kancelarii prawnej absolwenta UAM - dra Artura Iglińskiego.

dr Dominika Narożna
Rzecznik Prasowy
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Więcej...
Oświadczenie
Wiadomość, opublikowana 06-02-2013

W związku z pojawiającymi się oświadczeniami pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącymi dyskusji światopoglądowych w zakresie seksualności ludzkiej informuję, że żadne z nich nie jest stanowiskiem Uniwersytetu. Do wyrażania opinii środowiska akademickiego Uniwersytetu i reprezentowania go na zewnątrz upoważniony jest Senat UAM i Rektor (lub upoważnione przez niego osoby). Jednakże każdy człowiek, w tym każdy pracownik UAM, ma prawo do wolności myśli i wynikającej z niej wolności wypowiedzi.

dr Dominika Narożna 

Rzecznik prasowy UAM 

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.