:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek

Pamięci tych, co odeszli...

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Edmund GUSSMANN
Kierownik Zakładu Islandystyki Katedry Skandynawistyki UAM,
wybitny językoznawca o międzynarodowej sławie,
nauczyciel akademicki i wychowawca.
zm. 2.09.2010 r.

Ś.P.
em. prof. dr hab. Klara BARTKOWSKA
wybitny i ceniony zoolog,
wieloletni Kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej.
zm. 23.08.2010 r.

Ś.P.
Mariusz BRYSZCZAK
długoletni, zasłużony pracownik Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
zm. 20.08.2010 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Jadwiga KRZYŻANIAK
wybitna mediewistka,
Prodziekan (1975-1978) i Dziekan (1978-1981) Wydziału Historycznego,
wieloletni Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii,
wieloletni Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Historycznym UAM,
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
zm. 24.07.2010 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Benon BROMBEREK
Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1969-1972),
były Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym,
były Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej,
wieloletni Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego,
były Przewodniczący Rektorskiej Komisji Oświatowej ds. Kształcenia Nauczycieli i Współpracy z Kuratorium,
uhonorowany licznymi odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
zm. 15.07.2010 r.

Ś.P.
dr Genowefa RATAJSZCZAK
długoletni emerytowany pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
były kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego UAM
zm. 27.06.2010 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Stanisław ZIELIŃSKI
znakomity chemik z dziedziny katalizy i chemii koordynacyjnej,
były Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM,
Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Syntezy Katalizatorów Wydziału Chemii,
wieloletni Przewodniczący Rady Zakładowej ZNP przy UAM,
Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu,
odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
zm. 10.06.2010 r.

Ś.P.
prof. dr hab. Henryk ROGACKI
były Dziekan i Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (1998-2005),
wieloletni Kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej,
Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (od 2002 r.),
Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (od 2002 r.),
Członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej,
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1986 r.),
Przewodniczący Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN (1993-2005)
Członek rad redakcyjnych czasopism: Bulletin of Geography (Socio-economic Series) i Quaestiones Geographicae
zm. 23.05.2010 r.

Ś.P.
dr Barbara SZYCHOWIAK
była Pełnomocnik Rektora UAM do spraw Studentów Niepełnosprawnych UAM
zm. 5.05.2010 r.

Ś.P.
Kryspin RATAJCZAK
długoletni i zasłużony pracownik UAM
zm. 7.04.2010 r.

Ś.P.
prof. dr hab. Henryk NOWAK
wybitny językoznawca,  badacz gwar polskich.
Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej w latach 1978-1985,
prodziekan Wydziału Filologicznego  w kadencji  1985-1988,
wieloletni kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej (1987-2002).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju
województwa poznańskiego” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
zm. 30.03.2010 r.

Ś.P.
Krystyna WYSOCKA
wieloletni emerytowany pracownik Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych UAM
zm. 17.03.2010 r.

Ś.P.
Alicja JÓŹWIAK
emerytowany, długoletni i zasłużony pracownik administracji UAM
zm. 9.03.2010 r.

Ś.P.
mgr Maria WIKARJAK
wykładowca języków klasycznych w latach 1956-1979,
kierowniczka zespołu języka łacińskiego Studium Nauczania Języków Obcych UAM
Wieloletnia Przewodnicząca Koła Zakładowego PTTK w UAM,
Honorowy Członek Zarządu Koła Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników UAM.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką PTTK.
zm. 27.02.2010 r.

Ś.P.
Piotr ZJEŻDŻAŁKA
były, długoletni i zasłużony pracownik obsługi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
zm. 20.02.2010 r.

Ś.P.
prof. dr hab. Krzysztof SKUBISZEWSKI
Kierownik Zakładu Prawa Organizacji Międzynarodowych UAM w latach 1967-1969,
Prodziekan Wydziału Prawa UAM w latach 1991-1993
zm. 8.02.2010 r.

Ś.P.
em. prof. dr hab. Kazimierz LIMAN
emerytowany profesor Instytutu Filologii Klasycznej,
wybitny badacz średniowiecznej literatury łacińskiej w Polsce i Europie,
kronikarz historii filologii klasycznej w Polsce i dziejów polskiej mediewistyki,
autor wielu publikacji, członek towarzystw naukowych,
uhonorowany nagrodami ministerialnymi oraz odznaczeniami państwowymi, w tym
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
zm. 27.01.2010 r.

Ś.P.
em. prof. dr hab. Teodor KRAJEWSKI
emerytowany profesor Wydziału Fizyki UAM,
wieloletni dyrektor Instytutu Fizyki,
zm. 24.01.2010 r.

Ś.P.
em. prof. dr hab. Bogdan FECHNER
emerytowany profesor Wydziału Fizyki UAM,
były Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki,
wieloletni członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
były członek Konwentu Godności Honorowych UAM,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność pedagogiczną,
zm. 26.12.2009 r.

Ś.P.
prof. dr hab. Leszek NOWAK
Kierownik Zakładu Dialektyki Poznania w latach 1974-1985.
Kierownik Zakładu Epistemologii Instytutu Filozofii UAM w latach 1989-1998
Prodziekan do spraw naukowych Wydziału Nauk Społecznych UAM w latach 1981-1984.
zm. 20.10.2009 r.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.